Одобрени кандидатури за участие в лагера Feminist Boot Camp 2021: Мечтай смело

 •  юни 4, 2021

Екипът на Български фонд за жените избра участничките в петото издание на лагера Feminist Boot Camp, който ще се проведе от 5 до 10 юли 2021 г. в близост до Варна. Бяха получени и оценени 30 кандидатури от желаещи да вземат участие, на възраст между 16 и 35 години, идващи от 16 населени места.

Кандидатките бяха оценявани по редица критерии, сред които: мотивация и интерес към темите на лагера, професионален и академичен опит, желание и потенциал за разработване и изпълнение на идейните им проекти, свързани с правата на жените, принос с участието им в лагера, възраст, населено място и т.н. Задачата на журито, съставено от петчленна комисия от екипа на БФЖ, беше изключително трудна, поради високото качество на всички кандидатури и големия интерес към инициативата. 

Одобрени за участие във Feminist Boot Camp 2021 са (по азбучен ред):

 1. Александра Иванова
 2. Анжела Ибрахим
 3. Биляна Лавчиева
 4. Виктория Марковска
 5. Галина Безлова
 6. Елена Харалампиева
 7. Елеонора Тахова
 8. Елица Маринова
 9. Ива Генова
 10. Йоана Стефанова
 11. Камелия Каменова
 12. Мария Атанасова
 13. Несрин Халил
 14. Павлина Вълкова
 15. Ралица Сидерова
 16. Силсила Махбуб
 17. Стела Танева
 18. Стилиана Ралева

Лагерът “Feminist Boot Camp” е интензивен шест-дневен семинар, насочен към овластяване на млади жени и момичета, особено на представителки на уязвими групи. Участничките в лагера ще имат възможност да научат повече от най-добрите експерти, активисти и преподаватели в България за феминистките и джендър теориите и течения, за историята на женските движения, да обсъдят проблемите на съвременните жени, да дискутират (не)равнопоставеността на половете и човешките права, да разпознават и противостоят на различните форми на дискриминация, включително множествената дискриминация, и много други теми. Освен знания, участничките ще придобият и развият практически умения за създаване и изпълнение на проекти, свързани с правата на жените и с постигане на равнопоставеност на половете, организиране на събития, провеждане на кампании и други.

По време на Feminist Boot Camp, участничките не само ще се запознаят помежду си, но в специална защитена среда и атмосфера на сигурност и доверие (т.нар. safe space), те ще могат да споделят своите лични опит и преживявания и ще имат възможност да обсъдят една с друга и с екипа на БФЖ идеите си за проекти, свързани с правата на жените в България. След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще могат да кандидатстват във вътрешен конкурс за финансова подкрепа за своите проекти в размер до 3 000 лева, осигурена от БФЖ.

Български фонд за жените ще се свърже по имейл и телефон с всички одобрени участнички за повече информация и следващи стъпки за участие в семинара. Благодарим на всички, подали своите кандидатури за тазгодишния лагер, и насърчаваме неодобрените участнички да подадат своите документи и за следващия Feminist Boot Camp, който ще се проведе през 2022 г.

Инициативата Feminist Boot Camp 2021 се случва благодарение на подкрепата на Фондация Фридрих Еберт, Бюро България и Global Fund for Women.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.