НОВИ СРОКОВЕ I БФЖ обявява началото на програма “Глътка свеж въздух“

  •  януари 14, 2022
  • Замърсяването на въздуха уврежда всяка клетка на тялото ни и причинява от сърдечни и белодробни заболявания през диабет, деменция, проблеми с черния дроб и рак на пикочния мехур до безплодие, спонтанни аборти и увреждане на плода.  

Български фонд за жените кани активистки, неформални колективи и организации, които имат интерес да работят за правото ни да дишаме чист въздух в новата програма “Глътка свеж въздух“. Тя има за цел да стимулира гражданската активност, особено на жените и уязвимите групи, които са най-засегнати от мръсния въздух и промените в климата, да повиши знанията на участниците за последиците от лошото качество на въздуха и да мобилизира местни общности за справяне с проблема на локално ниво. 

Програмата на БФЖ се състои от теоретична и практическа част, като в първия етап участниците ще преминат през четиридневно обучение, в което ще научат повече за въздействието на въздуха върху здравето, икономиката, климата и благосъстоянието, с фокус върху негативните последици за жените, децата и уязвимите групи; основни източници на замърсяване и добри международни практики от гражданския сектор; данни, законодателство и възможности за застъпничество; тактики за мобилизиране на мрежа от поддръжници и популяризиране на проблема и др. Във втория етап участниците ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа от БФЖ, с която да изпълнят инициативи за повишаване на информираността, мониторинг, застъпничество или стратегии за мобилизиране на общността и участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво по теми, свързани с качеството на въздуха. 

Въпреки че България има един от най-тежките проблеми със замърсяването на въздуха в ЕС, обществената осведоменост за това и подкрепата за конкретни решения остават ниски, особено в общностите с ниски доходи, в неравностойно положение и в селските райони. Едно от най-обезпокояващите въздействия на замърсяването на въздуха е вредата, която причинява на репродукцията и децата: намалява фертилността, увеличава спонтанните аборти, уврежда ембрионите и е силно свързано с ниското тегло при раждане на бебетата, което има здрави последствия през целия им живот.  

Макар в България да се говори много за „семейните ценности“, хората масово не са наясно с вредните последици от замърсяването на въздуха и как дългосрочното излагане се отразява на тяхното здраве и здравето на техните деца – дезинформацията и липсата на данни в реално време пречат на обществената мобилизация.  

В същото време жените, които са особено засегнати от замърсяването на въздуха, поради техните роли на износващи децата и приоритетно полагащи грижи за тях, могат да бъдат мощни агенти на промяната в техните домове и общности. В България има дълга традиция жените, загрижени за здравето на семействата си, да са начело на протести за качеството на въздуха още от първите протести в Русе през 1987 г. 

Как да се включите? 

ВАЖНО:

Във връзка с епидемологичната обстановка се наложи да отменим обучението, което предвиждахме за месец февруари 2022 г. Съвсем скоро ще обявим новите срокове на конкурса както и дати за обучението. Следете страницата ни за новини. Междувременно, формулярът за участие остава отворен и можете да изпращате Вашите кандидатури до 20 март 2022 г. (неделя).

За да се включите в програмата на БФЖ, кандидатствайте за участие в четиридневно обучение „Академия за чист въздух“ (точните дати ще бъдат допълнително потвърдени с одобрените участниците и съобразени с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19). 

Кой може да се включи в обучението? 

Обучението и програмата са отворени за участие за всички, които имат интерес да работят за правото ни да дишаме чист въздух – индивидуални активисти (над 16 години, за които не се изисква формална принадлежност към гражданска организация/колектив), неформални колективи и организации (не се изисква предишен опит с проекти по темата).  

Предимство при кандидатстването ще имат: 

  • жени кандидатки (особено жени майки, принадлежащи към уязвими групи, от селски райони); 
  • кандидати с идеи за иновативни кампании и послания, фокусирани върху здравето на децата и върху правата на майките в борбата със замърсяването на въздуха; 
  • екологични сдружения и организации, които се фокусират върху интерсекцията права на жени и деца и качество на въздуха;  
  • представители от населени места с лошо качество на въздуха, където информираността остава ниска (Стара Загора, Враца, Девня, Ловеч, Видин, Велико Търново, Пловдив, Шумен, Перник и др.); 
  • организации / колективи, които са ръководени от жени. 

Как да кандидатствате? 

Моля, попълнете следния формулярФормуляр за кандидатстване в програма „Глътка свеж въздух“  

Имате въпроси?  

Можете да се свържете с нас на  grants@bgfundforwomen.org

Пожелаваме Ви успех!  

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.