Получихме 33 кандидатури от общо 23 населени места по Програмата „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2022

  •  март 21, 2022

С радост обявяваме, че получихме 33 вдъхновяващи кандидатури от общо 23 населени места по програмата „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2022. Български фонд за жените ще обяви резултатите от конкурса на 28 март 2022 г., като ще се свърже с всички кандидати по имейл с потвърждение за получена кандидатура. В случай, че сте кандидатствали, но не сте получили имейл, моля свържете с нас на grants@bgfundforwomen.org

Подборът ще бъде осъществен от екипа на БФЖ и външни оценители. Кандидатите ще бъдат оценявани по няколко критерия:

  • принадлежност към активна общност;
  • географско местоположение;
  • мотивация за участие;
  • реалистичност на идеите за преодоляване на климатичните промени. 

Всички одобрени участници ще преминат през тридневно обучение по общностно развитие, което ще се състои в периода 12-14 април 2022 г. в гр. Пловдив. На обучението те ще имат възможност да разгледат климатичната справедливост не само като екологичен, а и като етичен и политически въпрос. Участниците ще могат да придобият знания по различни теми, свързани с равнопоставеността и климата. Ще разискват справедливото отношение към всички хора при създаването на политики и проекти, насочени към изменението на климата, и също така как да се противопоставят в личен и общностен план на неравенствата, които съпътстват климатичните промени.   

Всички участници в обучението ще могат да се включат във вътрешен конкурс и да спечелят финансиране до 2000 лв. за реализация на проект, в който да приложат темите и познанията от обучението и да ги споделят с техните общности. Надяваме се, че след приключване на програмата ще сме изградили устойчиви контакти с тях и ще можем заедно да станем свидетели на вдъхновяващите им проекти. 

Бихме искали да благодарим на всички, които отделиха време и енергия да споделят своята мотивация и идеи с нас. Ние, от Български фонд за жените, вярваме, че свързвайки климатичната и социалната справедливост, можем да осигурим устойчивост не само в екологичен, но и в обществен план. Смятаме, че здравите общества, основани на взаимопомощ и солидарност са тези, които допринасят за една екологично балансирана и процъфтяваща среда за всички. 

Програмата за общностно развитие се осъществява с финансовата подкрепа на Urgent Action Fund. 

Допълнителна информация:  

Български фонд за жените е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.  

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на grants@bgfundforwomen.org

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.