Успешно премина обучението по програма „Общностно развитие“ 2022 на БФЖ

  •  юни 6, 2022

Между 2 и 4 юни в Банкя се проведе обучение по програма „Общностно развитие“ на Български фонд за жените. Програмата се осъществява за трета поредна година и обедини 25-ма активисти и лидери на местни общности от 16 малки и големи населени места, ангажирани с темите за общностно организиране и мобилизиране.

Фасилитаторите на обучението споделиха с присъстващите богатия си практически опит в организирането и мобилизирането на общности.

Валентина Георгиева е преподавател по културология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, автор на книгата „Множества на несъгласните. Антропология на протестните движения в България (2009-2013)“.Била ечленнаразличнисамоорганизираниколективиот 2013 г. досега, съоснователна Фабрика Автономия и на КЕФ- Клубазаеклектиченфеминизъм. През 2018 г. се запалва по общностното организиране, защото намира много пресечни точки между този метод и затрудненията, които е срещала в работата си досега. Презоктомври-ноември 2018 г. енастаж в Ню Орлийнз в организацията А Community Voice и ACORN – най-голямата организация за общностно организиране в САЩ.

Владислав Петков е юрист и антрополог по образование, експерт и обучител по занимание, активист по душа. Преминал е практическо-обучителна програма за организиране на общности в САЩ, както и обучение за обучители по правата на човека на Съвета на Европа. Работи по различни инициативи за овластяването на млади хора, роми и ЛГБТИ общността.

След края на обучението предстои вторият етап от програмата. В него всички участници ще имат възможност да кандидатстват за финансиране към БФЖ в размер до 1700 лв., което да им позволи да приложат наученото и да осъществят проектните си идеи.

“Създаването и поддържането на общност са изключително важни елементи за успеха на всеки проект. Безкрайно съм благодарна за всичко, което научих и за това, че ми припомнихте значението на силата на овластяването“, сподели участничка в обучението.

Сред успешните инициативи на местни лидери, подкрепени от БФЖ на предходното издание, са организирането на турнир по петанк, създаването на сайт за социализиране и информиране на пенсионери, „Академията за жени предприемачки“, детска площадка, адаптирана за деца със специфични потребности и много други. Научете повече проектите, които финансирахме и бяха осъществени миналата година тук.  

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Global Fund for Community Foundations.

Пожелаваме успех на всички!

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.