Одобрени проекти на тема „Равнопоставеност и климатична справедливост“

 •  юни 13, 2022

Български фонд за жените получи 13 кандидатури за финансиране на проекти по Програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2022 от активистки и лидерки на местни общности в различни малки и големи населени места в страната.  

Оценяването на кандидатурите беше направено от екипа на БФЖ – Рада Еленкова (Програмна директорка), Александра Станкова (Проектна мениджърка) и Зара Ранчева (Специалист Комуникации и фондонабиране). Критериите за оценяване бяха: значимост на проблема, който проектът адресира, адекватност на предлаганите дейности спрямо посочения проблем, реалистичност на дейностите, интерсекционален подход/пресеченост на социални неравенства и климатични въпроси, адресиране на нуждите на уязвими групи, устойчивост на дейностите, развиване на местни общности и достигане до широки публики и/или заинтересовани лица. 

Отличените участнички в конкурса ще получат финансиране в размер до 2000 лв., с което да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициативи за повишаване на информираността, мониторинг, застъпничество или стратегии за участие на общностите в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво по теми, свързани с равнопоставеност и климатична справедливост. 

Вълнуваме се да обявим следните 11 победителки в конкурса от 11 населени места:  

 • Антоанета Иванова
 • Божана Славкова
 • Ива Станишева
 • Ирина Иванова
 • Маргарита Симеонова
 • Мая Кондова
 • Незиха Хутева
 • Полина Стойнова
 • София Костадинова-Илкова
 • Цветина Захарлиева
 • Яница Иванова

Конкурсът бе отворен за участнички, преминали през първия етап на Програмата – тридневно обучение с национални и международни експерти по темата, организирано от БФЖ през април. To обедини 14 активистки и лидерки на местни общности от 11 населени места. Всяка от тях беше поканена да се включи и във втория етап на програмата, като кандидатства за финансиране до 2000 лв., с което да осъществи проектната си идея.  

Български фонд за жените благодари на всички, които вложиха енергия и време, за да предадат кандидатурите си и пожелава успех в изпълнението на одобрените проекти! С нетърпение очакваме да проследим реализацията на смелите им идеи, които ще споделим с всички вас. 

Поради ограничени ресурси, БФЖ няма възможност да изпрати мотиви за отказ на неодобрените кандидати.    

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Urgent Action Fund.  


„Равнопоставеност и климатична справедливост“ се реализира от БФЖ за втори път и цели да стимулира гражданската активност в опазването на Земята, да повиши знанията на участниците за пресечните точки между равнопоставеността и климатичната справедливост, и да включи местни общности и активисти за справянето с проблема. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.