Годишен отчет на БФЖ за 2021: Удвоихме бюджета си, предоставихме 134 директни гранта и достигнахме 207 351 преки бенефициенти

  •  юни 17, 2022

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя местни неправителствени организации, работещи за правата на жените, за премахване на всички форми на дискриминация и за постигане на реална равнопоставеност на половете във всички сфери на живота.  

Усилията ни за отпускане на безвъзмездни средства и повишаване капацитета на гражданското общество се ръководят от убеждението, че правилният вид подкрепа за колективните действия на жени, момичета, ЛГБТИ+ хората и защитниците на правата на човека ще доведат до дълбоки социални, политически, културни, икономически и екологични промени – спешно необходими за справедлив и равен свят.  

Затова средствата, които набираме, се инвестират директно в дейностите на малки граждански организации в цялата страна. В някои случаи ние сме първият, основен и понякога единствен източник на подкрепа за инициативи, стартирани и ръководени от жени, момичета и транс* хора. Нашите процедури са кандидатстване са прозрачни, достъпни и достатъчно гъвкави да отговорят на глобални предизвикателства. По този начин гарантираме, че новосформирани организации и колективи могат да получат първоначален тласък за развитието си, а вече установени такива – да подобряват устойчивостта си и уменията си за стратегическо планиране и измерване на социалното въздействие.  

През 2021 г. обявихме второто издание на конкурсната процедура за финансиране на организационните и административни нужди (core funding) на организации, работещи за правата на жените. Предоставихме 218 000 лева на 7 партньори, сред които младежката ЛГБТИ организация „Действие“ и женското ромско сдружение „Хаячи“.  

Сътрудничеството ни с женски организации и колективи се ръководи от нашата Теория на промяната, която с много усилия и вълнение завършихме през изминалата година, задълбочените ни проучвания и обратна връзка за нуждите на гражданския сектор, и нашите тематични приоритети, а именно:  

  • Овластяване на момичета и жени 
  • Укрепване на социални движения 
  • Маргинализирани теми 
  • ЛГБТИ+ справедливост 
  • Екологична справедливост  
  • Насилие, основано на пола 
  • Невидими общности и проблеми  

За нас тези числа разказват специална история – на постепенен, но сигурен напредък към един по-справедлив свят, в който гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им- зачетени.  

Повече за споделените ни победи в една от най-трудните и непредсказуеми години досега, може да прочетете в пълната версия на доклада тук.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.