26 кандидатури бяха получени в Програма „Мисия: възможна“ на БФЖ

 •  юни 27, 2022

26 кандидатури получи БФЖ в конкурсната процедура за финансиране на организационна и административна устойчивост на организации, работещи за правата на жените. Населените места, в които организациите развиват своята дейност са 14 (София, Хасково, с. Зелен дол (общ. Благоевград), Бургас, Силистра, Димитровград, Смолян, Велико Търново, Сливен, Карлово, Русе, с. Чепинци, Благоевград, Казанлък)  

Бяха получени концепции от следните организации: 

 1. Асоциация на родителите на деца с бъбречни заболявания (АРДБЗ) 
 1. Бежански консултативен съвет  
 1. Българска платформа към Европейско женско лоби 
 1. Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ 
 1. „Лекари на света“ – клон Сливен 
 1. Народно Читалище “Съзнание-1944” 
 1. Родопски фонд за жените – Попрелки 
 1. Сдружение „Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания „Живот““ 
 1. Сдружение “Детска медия Реално и вълшебно” 
 1. Сдружение „Жените на Казанлък“ 
 1. Сдружение за креативна и образована България 
 1. Сдружение „Лидери на бъдещето“ 
 1. Сдружение „Национален институт по туризъм“
 1. Сдружение “Орион – Грижа за Лидери и Авторитети” 
 1. СНЦ „ИН ТАЙМ Ер Ем“  
 1. Сдружение с нестопанска цел „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ 
 1. Сдружение „Югозападен обществено информационен център“ 
 1. Фондация „Будителките“  
 1. Фондация „Заслушай се“ 
 1. Фондация „Крокус“ 
 1. Фондация „Общество на децата“ 
 1. Фондация „Право на детство“ 
 1. Фондация „Рийчаут“ 
 1. Фондация „Х и Д Джендър Перспективи“ 
 1. Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ 
 1. Фондация „Център за хуманни политики“ 

  


Концепциите ще бъдат оценявани по следните критерии: 

 • Връзка на мисията, целите и дейностите на организациите с приоритетите на Конкурсната процедура за административна и организационна устойчивост; 
 • Тематични области на работа и подход, отчитащ взаимовръзките на социалните неравенства; 
 • Целеви групи на организациите и тяхното участие в процесите на вземане на решения в самите организации; 
 • Наличие на стратегически план за развитие и потенциал за постигане на социална промяна. 

 Приоритетно ще бъдат разглеждани концепции от:  

 • Организации с годишен бюджет под 50 000 лв.  
 • Организации, базирани извън столицата. 
 • Организации, които работят в пресеченост между темите за права на жените, момичетата, ЛБТИ хората и социалната справедливост, етническото включване, уязвимите групи, екологичната справедливост.  
 • Организации, които работят за създаването и мобилизирането на движение в подкрепа на правата на жените и момичетата в България. 

Оценката на концепциите в първата фаза на конкурсната процедура ще се извърши от програмния екип на Български фонд за жените. Организациите, които се класират във втория етап на конкурса, който съдържа подробно разписване на Формуляр за кандидатстване, включващ стратегия за развитие на организацията и прогнозен бюджет за 2 години, ще бъдат обявени до 25 юли 2022 г. на страницата на БФЖ. 

Ако не виждате името на организацията си в списъка с кандидатствалите, а сте подали документи в конкурса, незабавно се свържете с нас на имейл grants@bgfundforwomen.org

Благодарим на всички, които подадоха своите кандидатури в Програма: „Мисия: възможна“! Желаем Ви успех!

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.