Изместване на изследователския фокус на проекта „Между редовете” на фона на сложните извънредни ситуации, свързани с COVID-19 и войната в Украйна

  •  август 5, 2022

Докато се опитвахме да измерим икономическите последици от COVID-19 пандемията и нейното отражение и влияние върху организациите, работещи за правата на жените и човека, обществото ни се озова насред друга катастрофа – руската инвазия в Украйна, разрушителна за украинските граждани и икономика и изпращаща ударни вълни в района и света. Тези комплексни извънредни ситуации изменят динамиката в региона на Черно море и създават нови предизвикателства пред защитата и промотирането на правата на човека. Липсата на икономическа устойчивост, задълбочаващите се неравенства между половете, възхода на милитаризма и липсата на капацитет сред правителствата да достигнат и да служат на най-уязвимите допълнително затвърдиха новата роля на гражданските организации в разрешаването на конфликти и посрещането на засилващата се нужда от подкрепа.

И докато фокусът се изместваше и ресурсите ставаха още по-оскъдни организациите, работещи за правата на жените и човека, трябваше да се адаптират още веднъж – от устойчивост и гъвкавост спрямо пандемията към отговор на военен конфликт и предоставяне на хуманитарна помощ, често замествайки държавните институции в критични проблемни области. Например създаването на координационни центрове за разселени хора – единствените, които първи посрещат украински бежанци, предоставят медицинска подкрепа и подслон, грижа за възрастни и деца, помощ за справянето с проблеми, свързани с психичното здраве, както и за етнически или ЛГБТИ+ общности, бягащи от войната.   

В усилията си да отговори на множеството сложни и преплитащи се кризи проектът „Между редовете: (пост)пандемични икономически ефекти върху гражданските организации, работещи за правата на жените от България, Грузия и Украйна“ предприема нова промяна, насърчена от донорската организация – Black Sea Trust for Regional Cooperation. Фокусира се върху изучаването на (пост)пандемичните последици и тези, свързани с новата криза – военния конфликт в Украйна, пред които се изправят организации, работещи за правата на жените и други маргинализирани групи в България, Украйна и Грузия. Събраните данни ще доведат до изготвянето на изследване, който цели да повиши осведомеността за опита и предизвикателствата за женските НПО в трите черноморски страни.

Международен екип ще проведе 60 дълбочинни интервюта с представители на гражданското общество в България, Украйна и Грузия. Целта е да се анализират моделите за отговор и устойчивост, свързани с кризата, както и начинът, по който те влияят на опазването и промотирането на правата на жените. Инициативата ще информира различни заинтересовани страни за контекста, в който гражданското общество извършва дейността си и се адаптира спрямо новите реалности, за да посрещне нуждите на целевите си групи.  

Амбицията ни е, че изследването ще послужи като застъпнически инструмент за формулирането на политики (за финансиране) за гражданския сектор, работещ за правата на жените и защитата на уязвими групи, и ще даде видимост на добрите практики, прилагани от него в отговор на преплитащите се кризи.

Проектът ще допринесе и до засилването на сътрудничеството между четирите женски фонда – Български фонд за жените (в ролята на водеща организация), Украински женски фонд, Грузински женски фонд и Фондация Тасо (Грузия), както и между други бенефициенти, намиращи се в България, Украйна и Грузия, засилвайки знанието за региона и създавайки общи история и глас.  

В усилията си да отговори на множеството сложни и преплитащи се кризи проектът „Между редовете: (пост)пандемични икономически ефекти върху гражданските организации, работещи за правата на жените от България, Грузия и Украйна“ е финансиран от Black Sea Trust, проект на German Marshal Fund of the United States и съфинансиран от Европейската комисия.  

Снимка: Marek Studzinski в Unsplash.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.