Проведе се втора международна среща по проекта MyPath: подкрепа за мигрантките, жените от етнически малцинствен произход и тяхното професионално развитие

  •  септември 19, 2022

Български фонд за жените в партньорство с още три организации от Австрия, Германия и Португалия, присъстваха на втората международна среща във Виена, Австрия, на 7-8 септември, по проектa MyPath: Kариерно планиране – участие на средно и/или по-високо квалифицирани мигрантки и жени от етнически малцинства в пазара на труда, финансиран по програмата на Европейския съюз в областта на образованието, младежта и спорта “Еразъм+”.  

Проектът MyPath включва компании и организации от гражданския сектор, които работят в сферата на преквалифицирането и борбата с безработицата, коучинга и менторството, както и се специализират в организирането на професионални обучения и подготовки. Участващите партньори изготвят обучителни материали и ще приложат най-успешните практики, методи и учебни дейности от дългогодишния си опит, свързани с развитието на професионални умения на средно и/или високо квалифицирани мигрантки и жени от етническите малцинства. 

На срещата бяха обсъдени финалните щрихи по изработката на наръчника за методология, която ще бъде промотирана в рамките на проекта, като се обсъдиха текущи препятствия и планове за преодоляването им. Партньорите насрочиха крайни срокове за бъдещите дейности и обмениха ценен опит и познания.  

След първоначална оценка на бариерите, пред които се изправят мигрантките и жените от малцинствен произход при намиране на работа и успешното им развитие на местно ниво, партньорите са в процес на ангажиране на обучители в изготвените иновативни методи и практики на преподаване, с цел да се намали недостига на умения на целевите групи и да се повишат шансовете им за заетост в техните области на експертиза.  

Изгубването и отслабването на умения, свързани с работа, е често срещана пречка при мигрантките, но също така и на жените от етническите малцинства, които често могат да бъдат свръхквалифицирани за работата си, докато същевременно повечето програми, които ги таргетират се фокусират върху хората, извършващи т.нар. „ниско квалифициран” труд. Освен това, пречките пред заетостта им често са свързани с липсата на достъпни възможности за грижи за децата, по-ниски нива на работни езикови познания, недостатъчно самочувствие и подкрепа отвън, както и фиксирани културни модели за подражание. За да имат успех в планирането на професионалното развитие, от първостепенно значение са първоначалната подкрепа от държавата и от гражданския сектор за овластяването и изграждането на капацитет и мотивация – които са и заложени като фокус на проекта MyPath.  

Координатор по проекта е QBS Gewerkstatt (Германия), а партньори са организациите Български фонд за жените, Best (Австрия) и Mindshift (Португалия). 

2021-DE02-KA220-VET-000030549  

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.