Над 50 организации от цялата страна участваха в общностната среща на БФЖ

  •  ноември 7, 2022

През октомври представители на над 50 организации от близо 20 градове и села в цялата страна участваха в общностната среща на Български фонд за жените (БФЖ). Всички те работят за правата и овластяването на жените и момичетата, елиминирането на насилието, равнопоставеността между половете, укрепването на женското движение, отстояването на демократичните ценности, подкрепа и интеграция на уязвими групи, опазване на околната среда и др.

Основната цел на срещата беше да допринесе за сплотяването на общността, като предостави пространство, в което участниците да обменят знания и опит с останалите, да открият съмишленици, да се информират за настоящи и бъдещи възможности за подкрепа от страна на БФЖ, и заедно да градят визията за бъдещето на сектора. Сред акцентите в програмата бяха възможността за междупоколенчески обмен на знания и опит, представянето на стратегията за финансиране на БФЖ и данните, на които тя се опира, дискусията с вече подкрепени от БФЖ организации и др.  

Начало на срещата постави представянето на изследването на БФЖ относно нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България. Ръководителката и авторка на изследването гл. ас. д-р Леа Вайсова презентира основните изводи.

“Най-силно откроените предизвикателства в изследването са свързани с това, че организациите имат изключително ограничени възможности за достъп до финансиране и липсва такова за покриване на административни и организационни разходи като редовни възнаграждения на екипа, наем на офис, закупуване на технологично оборудване и др.” – Леа Вайсова.

Често срещани трудности пред работещите за правата на жените и момичетата произлизат и от естеството на проектното финансиране – кандидатстването за кратковременни проекти “на парче” и свързаните с това незаплатен труд и липса на устойчивост, както и от негативните нагласи на част от обществото относно темите “феминизъм” и “права на жените” и отсъствието на подкрепа от страна на местните общини и други държавни институции.  

“Целта на изследването, в което участваха и някои от присъстващите тук, е да ни покаже кои са най-наболелите проблеми, пред които се изправяте, за да можем заедно да намерим решения и да им отговорим по най-добрия начин през финансиращите механизми на БФЖ” – сподели по време на срещата Гергана Куцева, зам.-директорка на БФЖ. 

За финансовата стратегия на БФЖ, фокусираща се върху предоставяне на гъвкава подкрепа с приоритет върху нови организации, с малък бюджет, нерегистрирани групи и организации, водени от групите, които репрезентират (self-led), разказаха Гергана Куцева и Зара Ранчева от екипа на Фонда.  

Представители на организации, подкрепени от БФЖ чрез финансиране на административни и организационни разходи (т нар. core support), споделиха за своя опит с този вид подкрепа. Обсъдени бяха част от благоприятните ефекти, които тя оказва върху работата на организациите от гражданското общество – подобрена устойчивост, възможности за дългосрочно планиране, измерване на ефекта, усъвършенстване и фокусиране изцяло върху каузата, способност за гъвкавост и бързо реагиране в случай на криза и др.   

„Важно е дългосрочното стратегическо планиране, което е базирано както на ценности и желан социален ефект, така и на възможностите на хората в екипа. Организацията ни стигна естествено от чисто добоволческите дейности на терен из страната до нуждата да работи и по застъпничество за политики за равнопоставеност, чрез публикацията на доклади и становища и участие в институционални работни групи. Благодарение на подкрепата на БФЖ можем да работим последователно за политики за равнопоставеност чрез застъпнически дейности.“ – Марина Кисьова де Хеус от Фондация “Екатерина Каравелова”

За да се уверят, че всички споделят сходни разбирания за гражданското участие и развитието на феминисткото движение у нас, участниците създадоха линия на времето, съдържаща десетки значими моменти за правата на жените в България. Тя започна с отварянето на първото светско училище за момичета в Плевен (1844), внасянето в НС на първата петиция за допускане на жените до университетско образование (1896), премина през исторически събития като придобиването на правото жените да гласуват и да бъдат избирани наравно с мъжете (1944), протестите на майки срещу хлорното обгазяване в гр. Русе (1988) и достигна до събития от съвремието ни (голяма част от които са подкрепени от БФЖ) – приемането на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН, 2005), учредяването на редица организации, работещи за правата на жените, първото издание на София Прайд (2008), първото Шествие за правата на жените (2017), най-големият Протест срещу насилието над жени (2018) по повод на 25 ноември и много други. 

Безспорно една от най-емоционалните и интересни сесии беше „Живата библиотека“, чиято цел бе да насърчи междупоколенчески диалог и в която присъстващите имаха възможност да станат част от пет лични истории, разказани от жени и свързани с преживявания и опита им по пътя към отстояването на правата на жените в България. БФЖ благодари на Татяна Кметова (изпълнителна директорка на “Център за изследвания и политики на жените“), Станимира Хаджимитова (директорка на фондация “Център за развитие на устойчиви общности“ и член на настоятелството на БФЖ), проф. Жоржета Назърска (преподавателка в Университета по библиотекознание и информационни технологии и членка на “Българската асоциация на университетските жени“ – БАУЖ), Мануела Попова, (комуникационна мениджърка във Фондация „Ресурсен център – Билитис“ и активистка за ЛГБТИ права) и Пол Стойнова, (от НЧ “Любен Каравелов-1921“, с. Бузовград) за смелостта и готовността, с които споделиха своите разкази и отговориха на всички въпроси на присъстващите.

След кратка рефлексия, по време на която всеки се върна към научените уроци и постигнатите успехи, които заслужават да бъдат отпразнувани, участниците обърнаха поглед напред. За финал на общностната среща те направиха капсула на времето, фокусирайки се върху въпроса как да променим бъдещето на България и на гражданския сектор през усилията си на активни участници в него. Всеки от присъстващите написа писмо до себе си – с пожелания, планове, цели, окуражителни думи. Точно след една година написаното ще пристигне обратно при собствениците си.  

От БФЖ сме нетърпеливи да станем свидетели на това как усилията на нашите партньори се разгръщат и ще се радваме да научим от тях каква част от написаното в писмата им ни е отвело по-близо до справедлив и равноправен свят, в който изборите на жените и момичетата са зачетени, а гласовете им – чути! 

Снимки: БФЖ.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.