Отворена покана: Стани ментор по проект MyPath на БФЖ 

 •  февруари 3, 2023

Български фонд за жените има удоволствието да обяви покана за кандидатстване на ментори по програма „MyPath: Kариерно планиране – участие на средно и/или по-високо квалифицирани мигрантки и жени от етнически малцинства в пазара на труда“

Ако:  
 • Сте жена от мигрантски или етнически малцинствен произход, която решително преодолява трудности от лично и професионално естество; 
 • Искате да споделите своя успешен кариерен път с други и имате вдъхновяваща история за разказване; 
 • Сте емпатичен човек, с добри комуникативни умения и с лекота можете да общувате с хора; 
 • Имате достъп до широка мрежа от контакти с мигрантски/етнически общности, 

…тогава този призив е за Вас!  

Предимство ще имат организации и техните служители-ментори, които пасват на гореописания профил и имат дългогодишен опит в работата с жени от мигрантски или етнически малцинствен произход, особено във връзка с тяхната интеграция на трудовия пазар.  

Относно проекта:  

Нашият проект MyPath, разработен от четири партньорски организации от Германия, България, Португалия и Австрия, се фокусира върху изграждането на капацитет и овластяването на квалифицирани жени мигранти и жени от етнически малцинства в сектора на Професионалното образование и обучение. Той има за цел да намали недостигa на умения на жените без нуждата от преквалификация и големи инвестиции, да повиши възможностите им за заетост, както и нивото на заетост в техните области на експертиза, подсигурявайки техния устойчив доход и социокултурна и икономическа интеграция в държавата-домакин. 

Във втората практическа фаза на проекта ние търсим жени ментори, които искат да дадат подкрепа и насоки на жени с мигрантски и етнически малцинствен произход. Целим менторите да влязат в ролята на модели за подражание на новодошлите. След подготовка от нас и достъп до спомагателни материали, те ще могат да споделят своите знания и опит чрез личен подход, съчетавайки практически примери и разказване на истории.  

Какво ще получите:  
 • Удовлетворение от споделяне на своя личен, организационен и професионален опит; 
 • Ще допринесете за изграждане на приобщаваща общност и за адресиране на проблемите, свързани с неравенството между половете в своите области на експертиза; 
 • Ще надградите собствените си умения по темите за правата на жените, мигрантите и неформалното образование. 
Какво се очаква от Вас:  
 • Да имате чувсителност към различните нужди на мигрантските общности, както и към трудностите, свързани с достъпа до пазара на труда на жените; 
 • Да сте отговорни и да поставяте развитието на жената, с която работите, на първо място; 
 • Да присъствате на няколкочасово обучение на ментори, което ще се проведе през лятото тази година; 
 • Да отделите време за максикмум 3 последователни менторски сесии в рамките на 2 месеца, в които фокусирано да работите с ученика/учениците си – лице в лице или чрез онлайн срещи. 

Повече информация за проекта можете да намерите тук.  

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2023 г. 

Ако сте заинтересовани да допринесете за нашия проект MyPath като ментор и да споделите своя ценен опит с други жени като Вас, моля попълнете регистрационния формуляр тук, за да кандидатствате, или се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org за допълнителна информация. 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.

2021-DE02-KA220-VET-000030549   

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.