БФЖ участва в обучение за обучители, проведено по проект MyPath

  •  февруари 6, 2023

Росена Иванова и Зара Ранчева, от екипа на Български фонд за жените (БФЖ), се включиха като лектори в обучение за обучители, проведено в Бохум, Германия между 09 и 13 януари 2023 г. по проекта MyPath.

MyPath, съфинансиран по програма „Еразъм+“, се фокусира върху изграждането на капацитет и овластяването на квалифицирани жени мигранти и жени от етнически малцинства. Проектът има за цел да повиши  възможностите им за заетост, както и нивото на заетост в техните области на експертиза, подсигурявайки им устойчив доход и социокултурна и икономическа интеграция в държавата-домакин. Координатор на проекта е QBS Gewerkstatt gGmbH (Германия). Другите партньори в консорциума са Best Institut fur berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining Gmbh (Австрия), БФЖ (България) и Mindshift Talent Advisory lda (Португалия).

Обучението през януари е ключова част от проектните дейности по MyPath. На него беше представен обучителния инструмент „Наръчник за обучение на обучители”, един от основните резултати по проекта, изготвен в сътрудничество между партньорите. Наръчникът има за цел да предостави на професионалните фасилитатори (обучители), социални педагози/работници, доставчици на ПОО и т.н., практически материали и стратегии, които да използват за обучение на целевите групи, увеличавайки възможността им да реализират  напълно своя потенциал на трудовия пазар.

Инициативата се проведе в обучителния център и резиденция BOGATA в Бохум, Германия. Оранизатори и фасилитатори на събитието бяха координаторите на проекта от QBS Gewerkstatt gGmbH – Вернер Фурман, Офелия Вайнблат, Олена Бардакова, Сабине Гемба и Джина Пудвилс.

Експерти от всяка от партньорските организации представиха пред колегите си различен сегмент от обучителния инструмент. Основните цели бяха да се открият най-големите предизвикателства, пред които са изправени жените мигранти при навлизането на трудовия пазар, да се анализират успешните примери, да се насърчи креативността и самоувереността у педагозите. За някои от акцентите в обучението говори Росена Иванова от БФЖ:

„Намирам за изключително полезни практическите инструменти, които ни бяха представени в рамките на обучението. Един от тях е въпросник за сканиране на компетенциите, който се използва за оценка на възможностите на жените мигрантки. Всеки от нас трябваше да оцени собствените си умения, а след това си дадохме обратна връзка под наставленията на Офелия. Друг запомнящ се момент бяха разиграванията на интервюта за работа. Вернер ни даде сценарии и ние създавахме история, изхождайки от него. И двете упражнения ни помогнаха да се поставим на мястото на хората, с които работим и да придобием по-пълноценна представа за техните преживявания.“

В рамките на обучението се разискваха редица от теми, свързани с по-добрата комуникация с целевите групи. Сабине Гемба представи темата за ненасилствената комуникация през конкретни примери, а Филипа Флорес от Mindshift научи участниците да разграничават различните видове креативност, които могат да приложат в работата с бенефициентите на проекта.

Домакините от Gewerkstatt запознаха гостите с историята на Бохум, която е неразривно свързана с мигрантите, които работят в минната индустрия в града от дълги години.  Към днешна дата в BOGATA се обучават мигранти в езиковият и квалификационен център Quaz.ruhr, с които участниците имаха възможност да се срещнат и да разберат повече за добрите практики на програмата.

Росена и Зара проведоха сесия, базирана на блок 3 от обучителния инструмент. Те представиха темата за емоционалната интелигентност и демонстрираха на обучителите как да „улавят“ ума си, когато прави когнитивни грешки. Чрез няколко упражнения те споделиха методи, според които можем да научим ума си да бъде по-критичен към информацията, която ни се подава. Част от сесията си посветиха и на темата за емпатията, която е ключова за работата с уязвими групи и която ние често пренебрегваме. За сесията Зара казва:

„Щастливи сме, че успяхме да ангажираме нашите колеги да помислят за начините, по които безкритично се поддават на различни влияния и предразсъдъци, тази самооценка е изключително важна. Хората, с които работим, често стават жертва на дискриминация и стериотипизиране и ние трябва да можем да разпознаваме тези тенденции в обществото и начините, по които те ни влияят, за да можем да се борим с тях.“

Всяка част от обучението в Бохум предостави на участниците специфични знания, умения и компетентности, които да им позволят да разширят своите професионален и социокултурен хоризонт  и опит. Проектът MyPath продължава. Предстои да бъдат избрани ментори, които да споделят ценния си опит на трудовия пазар с целевите групи, като можете да научите повече и да кандидатствате за ролята на ментор до 31-ви март на сайта на БФЖ. MyPath предвижда и създаването на видеоклипове за ролеви модели с участието на квалифицирани мигранти и жени от малцинствени групи. Следете сайта на БФЖ за повече информация.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.

2021-DE02-KA220-VET-000030549   

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.