Близо 5.5 милиона лева ще инвестират в гражданския сектор БФЖ, БЦНП и IDF с подкрепата на ЕК

  •  март 7, 2023

Близо 5.5 милиона лева ще се инвестират в устойчивостта на гражданските организации в рамките на тригодишна партньорска инициатива на Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), подкрепена от Европейската комисия. Целта е укрепване и развитие на неправителствения сектор чрез стратегическо и дългосрочно финансиране и изграждане на капацитет, разработени на база проучвания на специфичните нужди на малките и местни неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, отстояват човешките права, демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности. 

Българският граждански сектор е под заплаха и непрекъснат натиск, въпреки, че неправителствените организации са винаги на първа линия, когато трябва да се справим с кризите – от това да помогне в борбата с COVID-19, до това да приюти украински бежанци. В последните години ставаме свидетели на все по-ожесточени атаки срещу НПО-тата, заради които доверието в тях спада. А трябва да е обратното – активният граждански сектор е неразделна част от всяка истински демократична държава и неин пръв коректив. Разбирането на БФЖ е, че малките организации, особено тези извън София, макар и често с ограничени възможности, са гръбнакът на гражданското общество и точно те имат нужда от повече доверие и подкрепа, за да постигнат социална промяна за техните общности. Знаем, че двата аспекта – финансиране и изграждане на капацитет, са неразривно свързани и с настоящата инициатива ще ги прилагаме още по-ефективно, защото обединяваме усилия с най-подходящите партньори“, споделя Надежда Дерменджиева, директорка на БФЖ.  

3,217,340 лв. или близо 60% от общата стойност на инициативата ще бъдат директно инвестирани в организациите и развиваните от тях дейности чрез три финансови механизма, в които всяка организация може да кандидатства за общо максимум  117,000 лв. (60,000 евро). 

В края на месец април 2023 г. предстои обявяването на нов конкурс по програма „Мисия: Възможна“ – единствената донорска програма в България, която предоставя гъвкаво и свободно от рестрикции финансиране за административните нужди и организационното развитие на НПО (т.нар. core funding) с продължителност до 24 месеца. То е ключово за устойчивостта и развитието на организациите, защото им позволява да планират стратегически и дългосрочно и да се фокусират върху постигането на мисията и целите си. 

В началото на юни 2023 г. ще бъде анонсирана и целогодишно достъпната програма „Отворени възможности“, в която организациите ще могат да кандидатстват, без да се съревновават помежду си, за спешно финансиране за справяне с непредвидени външни фактори и кризи, проблеми със сигурността или нововъзникнали възможности за застъпничество, които изискват незабавна реакция, както и за участия в събития и международно сътрудничество. 

През 2024 г. ще бъде отворена още една програма – “Ценности”, която ще финансира проекти на организации, насочени към отстояването на правата на човека и равнопоставеността между половете, утвърждаване на върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности, и към противодействие на свиването на пространството за гражданска активност. 

„Финансиращите механизми на Български фонд за жените винаги са били гъвкави и адаптирани към капацитета и нуждите на нашите партньори. Конкретно трите предстоящи програми продължават стратегическата ни работа за подкрепа на сектора и отговарят на споделените от над 110 организации от цяла България предизвикателства в “Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи“, публикувано от БФЖ през 2022 г. В селекцията Фондът ще продължи да приоритизира т. нар. grassroots партньори – водени от общностите, за чиито права работят, организации, с малки бюджети, без дълга проектна история, новорегистрирани и / или такива, които осъществяват дейността си в отдалечени населени места, защото философията ни е да подкрепяме и даваме шанс на най-непривилегированите, които нямат капацитет да кандидатстват за друго финансиране, но познават най-добре проблемите и възможните решения“, обяснява Гергана Куцева, заместник-директорка на БФЖ. 

1,025,168 лв. или близо 20% от общия бюджет на инициативата ще бъдат инвестирани в специални програми за изграждане и / или повишаване на капацитета на организациите в България, разработени от доказаните експерти – Български център за нестопанско право и фондация Impact Drive. Инициативата ще подкрепи усилията на сектора за взаимодействие с държавната и местната администрация при защита на конкретни граждански каузи, ще позволи на финансираните организации да постигнат по-високо ниво на институционална и финансова независимост и да развият организационна култура за стратегическо планиране на дейността си, както и капацитет за привличане на повече и диверсифицирани по вид финансови ресурси.   

Според Български център за нестопанско право успешното развитие и укрепването на гражданския сектор в България са пряко зависими от устойчивото надграждане на капацитета на всяка една активна организация за своевременна и адекватна реакция в отговор на заплахи за демократичните ценности в обществото ни и опитите за ограничаване на гражданската активност. Програмите за изграждане на капацитет в рамките на инициативата ще бъдат насочени към подпомагане на организациите в страната да повишат капацитета си за застъпнически дейности, насочени към защита на европейските ценности, човешките и гражданските права, подобряване на оперативните и административните процеси и ефективността на дейността им. 

БЦНП ще предостави възможност за участие в различни форми за изграждане на капацитет, съобразени с нуждите на организациите. Част от тях ще включват комплексни обучения („Гражданска академия“) по най-важните теми за функционирането и дейността на всяка гражданска организация (правна рамка, финансиране, стопанска дейност и финансова устойчивост, застъпничество и защита на обществени каузи, публичност, прозрачност и популяризиране на дейността, както и привличане на съмишленици и средства за успешни каузи). Друга част от предвидените дейности за изграждане на капацитет ще разглежда конкретни теми, свързани с отстояването и популяризирането на европейските и демократичните ценности, защитата на активисти и независими журналисти от заплахи, притискащи ги да заемат конформистка позиция. Инициативите за изграждане на капацитет ще включват и иновативни формати („Граждански творчески лаборатории“) за включване на творци и различни форми на изкуството в подготовката на кампании за застъпничество и популяризиране на дейността на организациите. 

Фондация Impact Drive ще комбинира различни методи – обучения, индивидуални консултации и нетуъркинг събития – за повишаване на организационния капацитет на професионалистите в различни области, сред които стратегическо и оперативно планиране, управление на програми и проекти, оценка на въздействието, надграждане на компетенциите и увереността в работата с и за отстояването на европейските ценности.  

Организациите и хората, посветени на каузите у нас, твърде дълго бяха оставени да се справят сами. Динамиката на кризите и промените днес налага нуждата от 360-градусова подкрепа за хората с идеи за промяна и за по-добро утре. Често тези хора нямат предишен опит в управлението на организации и проекти, а онези, които имат, са претоварени и притиснати от ежедневието. В Impact Drive споделяме вярването, че гражданските организации и екипите им имат нужда от комбинирана подкрепа, която да им даде знания и най-вече практически решения, с които да оптимизират работата си. Това ще създаде пространство за повече идеи и усилия, насочени към развиване на застъпничество, активизъм, изследвания, разработване на решения, политики и други специфични за гражданските организации дейности. Много важна за нас е и работата по теми, свързани с европейските ценности, които, макар и неразделна част от гражданския сектор, днес са подложени на атаки и скептицизъм и изискват да ги отстояваме ежедневно“, споделя Теодора Иванова-Вълева, изпълнителна директорка на IDF.  

Официалният старт на партньорската инициатива ще бъде даден в началото на април 2023 г. по време на събитие, което ще се проведе в София и ще даде възможност за включване онлайн на организации от цялата страна. За своевременна информация, свързана със събитието и инициативата, следвайте уебстраниците и информационните канали на БФЖ, БЦНП и IDF.  

Съвместната инициатива на БФЖ, БЦНП и IDF се осъществява в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия.  


Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.