Позиция на Коалиция „Заедно срещу насилието“

 •  април 12, 2023

От началото на 2023 г. 11-а жена загуби живота си от ръката на близък мъж. Какви са причините за трагичната статистика?

 • Липса на адекватно законодателство;
 • Липса на добра координация между институциите;
 • Липса на законова защита за хора, намиращи се в интимна връзка;
 • Използване на проблема за политически манипулации, дезинформация и партийна пропаганда;
 • Липса на политическа воля за борба с насилието;
 • Недостатъчна чувствителност и нетърпимост към всички форми на насилие в обществото.

Коалиция „Заедно срещу насилието“ заявява своята твърда подкрепа ЗА превенция и борба с домашното насилие и насилието, основано на пола, и се обявяваме против всички неверни внушения и твърдения, базирани на незнание, непознаване на темата или на целенасочена манипулация на общественото мнение. Считаме, че предприемането на решителни мерки срещу домашното насилие и насилието, основано на пола, е крайно закъсняло и необходимо. 

Ние от коалиция „Заедно срещу насилието“ заставаме зад своите колеги от Фондация „Асоциация Анимус“, чиято дългогодишна работа и доказана експертиза дълбоко уважаваме. Категорично осъждаме всякакви опити да бъде вменена вина на тях или на други представители от гражданския сектор, които често са единствените на първа линия в борбата срещу насилието. Вълната от необосновани критики и обвинения към специалистите от гражданския сектор биха довели единствено до това пострадалите да изгубят доверие в тях и да спрат да търсят помощ дори там. Това би коствало още човешки животи.

Няма да спрем да настояваме за действия от страна на политиците и институциите. Тяхна е отговорността за запазването здравето, достойнството и живота на всеки български гражданин. Призоваваме за спешно приемане на промени в действащия Закон за защита от домашно насилие (ЗЗДН) и за създаване на механизми за взаимодействие между всички участници в процеса на превенция и борба с домашното насилие и насилието, основано на пола.

Не на последно място, изразяваме своята покруса от убийството на Кристина Благоева и изказваме съболезнования към нейните близки. 

***

Смятаме, че информацията в обществото относно дейността на НПО е крайно недостатъчна, затова я представяме накратко.

Какво правят неправителствените организации в помощ и подкрепа на пострадалите от насилие?

 • Осигуряване на подслон и закрила в кризисни центрове и консултативни програми в страната;
 • Поддържане на гореща телефонна линия, която предоставя правна и психологическа помощ, както и морална подкрепа на пострадалите;
 • Предоставяне на психологическа и правна помощ в консултативни програми, както и предоставяне на специализирани социални дейности и услуги от експерти с богат опит и познания, и с отлично развито чувство на емпатия;
 • Обучение на професионалисти от други сектори по спецификите на работа върху проблема с насилието от страна на интимния партньор;
 • Повишаване на чувствителността и знанията на обществото по темата домашно насилие.

Неправителствените организации не могат да:

 • Сигнализират органите на реда без съгласието на жертвата. НПО секторът е напълно задължен да опазва анонимността на жертвата и конфиденциалността на всяка получена информация;
 • Предоставят подслон, подкрепа, психологически и юридически консултации без съгласието на пострадалия човек. НПО-секторът е напълно задължен да спазва личните свободи и не е в състояние да задържи жертва в кризисен център, против нейната воля;
 • Да изпълняват функциите на полиция, прокуратура или съд;
 • Да изпълняват ролята на липсващия към момента Национален координационен механизъм за взаимодействие в случай на домашно насилие. 

Какво трябва да се направи?

За да се справим  ефективно с феномена „домашно насилие“ и насилието, основано на пола, е необходима законова промяна и предприемането от страна на отговорните органи на решителни мерки за превенция на всички форми на насилие, защита на пострадалите лица и съдебно преследване на извършителите, скрепено с държавни ангажименти и гаранции за елиминиране на насилието над жени, което включва:

 • Спешно и своевременно приемане на предложените и вече многократно обсъждани промени в Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), за гарантиране на ефективна защита на лицата в риск и пострадалите от домашно насилие;
 • Установяване на Национален координационен механизъм за създаване на единен фронт от страна на всички институции чрез синхронизация на процедури и дейности;
 • Преустановяване на атаката срещу гражданския сектор, който компенсира институционалните дефицити в борбата срещу домашното насилие.

1.     Българска платформа към Европейско женско лоби

2.     Български фонд за жените 

3.     Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

4.     Младежка ЛГБТ организация „Действие“

5.     Организация на евреите в България „Шалом

6.     Орион – Грижа за Лидери и Авторитети

7.     Сдружение „Асоциация НАЯ

8.     СНЦ „ЖАНЕТА

9.    Фондация за безбрачните самотни родители в България

10.  Фондация Глас – България

11.  Фондация „П.У.Л.С.

12.  Фондация ДА – обединени срещу насилиет

13.  Фондация „Екатерина Каравелова

14.  Фондация „Мисия Крилe

15.  Фондация „Сингъл Степ

16.  Фондация „Солидарност в действие

17.  Фондация „Три жени

18.  Фондация „Окрилена

19.  Фондация „Билитис

20.  Фондация „Будителките

21.  Фондация „Глобална инициатива в психиатрията

22.  Фондация „ЕМПРУУВ

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.