Не откривате отговор на Вашите въпроси? На тази станица ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси. Молбата ни е да я прегледате внимателно, преди да се свържете с нас. 

Къде мога да разбера за отворените конкурси за финансиране? 

Информация може да откриете на bgfundforwomen.org/bg/birdsinbg.

Може да се запишете за месечния бюлетин на БФЖ, за да получавате информация за всички предстоящи възможности ТУК.

Повече за отворената възможности за финансиране можете да откриете ТУК (в началото на страницата).


Мога ли да кандидаствам като физическо лице? 

Не, възможностите за финансиране са достъпни само за организации, регистрирани в България съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяващи дейност в обществена полза.  

Може да се включите в някои от събития и обученията по проекта. Повече информация ТУК.


Трябва ли да имам собствен финансов принос? 

Не, програмите за финансова подкрепа, предоставена от Български фонд за жените, не изискват собствен финансов принос. 


Мога ли да кандидатствам в повече от една програма за финансиране? 

Една организация може да кандидатства по повече от една покана за финансиране. Важно е да знаете, че отпуснатото общо финансиране по проекта BIRDS in BG не трябва да надхвърля сумата 60 000 евро. 


Къде мога да кандидатствам?

Кандидатстването е изцяло онлайн чрез портала на Български фонд за жените в Salesforce. Проверете дали Вашата организация е подходящ кандидат ТУК (за програма „Отворени възможности“ и ТУК (за програма „Ценности“). В края на теста ще получите линк за регистрация в системата, където да попълните формулярите за кандидатстване.


Къде мога да следя за предстоящи обучения и събития? 

Информация може да намерите на страницата ТУК. Както и на сайтовете на нашите партньори Български център за нестопанско право и Фондация Impact Drive. 


Мога ли да посетя повече от едно обучение или събитие? 

Да, няма лимит на броя събития, които може да посетите. Конкретните условия за участие и формите за записване са достъпни на страница Капацитет.


Къде мога да разбера повече за проекта BIRDS in BG? 

Може да прочетете повече за инициативата ТУК.


Къде мога да видя всички финансирани инициативи? 

Всички финансирани инициативи ще бъдат публикувани ТУК


Как мога да задам въпрос? 

Изпратете Вашия въпрос на имейл ask@bgfundforwomen.org със заглавие “Въпрос”. Преди да зададете Вашия въпрос, моля, уверете се, че: 

  • сте се запознали с Насоките за кандидатстване, ако въпросът Ви се отнася до процедурата по кандидатстване за финансиране; 
  • можете да посочите конкретна програма, отворена възможност или обучение, за което се отнася Вашият въпрос. 

В случай на технически проблеми с подаване на кандидатура, моля, включете следната информация в запитването си: 

  • потребителско име, телефонен номер и имейл адрес;
  • детайли относно специфичния проблем (генерирано от системата съобщение за грешка, описание на грешката, която се появява, пример: в случай че някое от падащите менюта за избор не работи и т.н.);
  • екранна снимка (screenshot) на проблема.

Как мога да подам сигнал за нередност? 

Подаване на сигнал за нередност или жалба може да стане на имейл: signal@bgfundforwomen.org със заглавие “Сигнал”. Моля, в него посочете: 

  • кратко Ваше представяне и организацията, която представлявате; 
  • кратко описание на нередността, включително дали тя се отнася за изпълнението на Вашият проект или за чужда инициатива; 
  • към кой период, събитие или процедура се отнася Вашият сигнал. 

Подаденият сигнал ще бъде разгледан от Комитет по жалби и сигнали на проекта. Комитетът ще отговори на Вашето съобщение в срок от десет работни дни. При нужда от повече време и/или ескалиране на сигнала към Управителния комитет на проекта, ще получите съобщение с допълнителна информация и срок за решение на казуса. 

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И КОНЦЕПЦИИ


БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК


Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.