Български фонд за жените постоянно набира средства за осъществяването на различни програми и инициативи, които целят овластяването на жените и момичетата и за постигането на пълната равнопоставеност на мъжете и жените в България. Набраните средства се разпределят като грантове и стипендии в рамките на различни наши програми и конкурси, като по този начин достигат до множество малки граждански организации от цялата страна, до групи и колективи, както и до индивидуални активисти, които работят в сферата на женските права и постигат социална промяна за по-доброто бъдеще на жените и момичетата у нас.

Сред нашите по-популярни програми, за които фондонабираме и имаме нужда от Вашата подкрепа, са:

  • Шанс за невидимите супер-майки – програма, чрез която Български фонд за жените подкрепя самотни майки да получат допълнителна професианална квалификация и така да бъдат финансово независими и способни да поемат грижата за себе си и децата си.
  • Спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на пандемия от COVID-19който организирахме съвместно с Фондация BCause и Български дарителски форум. Той набираше средства от индивидуални и корпоративни дарители, които бяха разпределени към Кризисните и Консултативни центрове в цялата страна, които работят на първа линия с жертвите на домашно насилие и техните деца. 
  • Програма за овластяване на момичета и млади жени. Това е наша традиционна програма, която през 2020 г. се проведе с подкрепата на Глобалния фонд за жените, Dove България и индивидуални дарители, в рамките на която БФЖ проведе открит конкурс, в който се включиха 42 организации с 44 проекта. Одобрени бяха 14  проектни предложения, като общата стойност на финансирането, отпуснато от Български фонд за жените, бе 69 870 лв. Проектите се изпълняват в 16 населени места в страната.
  • Конкурс за артистични проекти за жени. Български фонд за жените покани художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби, които се занимават с „женски теми“ – от мястото на жените в системата на изкуството до ролята им в обществото, равноправието, пазара на труда, майчинството и др. Избраните проекти бяха финансирани с до 3500 лв. и представени в заключителната изложба „Всичко (ни) е наред“.

Каним Ви да подкрепите нашата работа и усилия за изграждането на един по-справедлив и равнопоставен свят, в който всяко момиче и жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности, с достъп до образование и качествени услуги, и има възможност да прави информирани избори относно своя живот и тяло.

Подкрепете ни като дарите сега!Информация за дарението

Желая да даря следната сума:

€100€50€20€10€5Друго

Бих желал/а това дарение да се извършва автоматично всеки месец.

Посвещавам дарението си на

Отбележете, ако желаете да посветите дарението си на някого

Информация за дарителя

Желая дарението ми да остане анонимно и името ми да не бъде посочвано в списъка с дарители на Български фонд за жените.
Желая да получавам информация от Български фонд за жените

Направете дарение по банков път

Ако желаете да направите дарение по банков път, използвайте информацията по-долу.

Фондация „Български фонд за жените”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

Дарете чрез SMS

Дарете чрез SMS с текст DMS SILA на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. За абонати по договор с Telenor, Vivacom и A1 цената на 1 sms е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.

Линк към DMS платформата: https://dmsbg.com/17058/dms-sila/

Дарете чрез Platformata.bg

Линк към Платформата: https://platformata.bg/bg/kauzi/784:covid-19/details/campaign.html 

Български фонд на жените ще удвои всички индивидуални дарения, направени по каузата в Платформата.бг.

Дарете на каса на EasyPay

Можете да направите дарение и на касите на EasyPay в цялата страна на КИН 4236895688

Вижте как още можете да подкрепите каузите ни. Ако желаете да дарите материали и/или оборудване, свържете се с нас.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.