Становища и годишни отчети

Становище от Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти (ноември, 2022)

Становище на БФЖ по закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие (юни, 2022)

Становище на БФЖ по закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие (юни, 2022)

Становище на БФЖ по закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие (януари, 2021)

Становище на БФЖ по Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете 2021-2030

Декларация за климатична справедливост (2021)

Годишен отчет 2021

Годишен отчет 2020

Годишен отчет 2019

Годишен отчет 2018

Годишен отчет 2017 I Финансов отчет 2017

Годишен отчет 2016 I Финансов отчет 2016

Годишен отчет 2015 I Финансов отчет 2015

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.