Становища и годишни отчети

Доклад за дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО)

Становище на БФЖ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията (януари, 2023)

Становище от Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти (ноември, 2022)

Становище на БФЖ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие (юни, 2022)

Становище на БФЖ по закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие (януари, 2021)

Становище на БФЖ по Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете 2021-2030

Декларация за климатична справедливост (2021)

Годишен отчет 2023

Годишен отчет 2022

Годишен отчет 2021

Годишен отчет 2020

Годишен отчет 2019

Годишен отчет 2018

Годишен отчет 2017 I Финансов отчет 2017

Годишен отчет 2016 I Финансов отчет 2016

Годишен отчет 2015 I Финансов отчет 2015

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.