Програма за развиване на капацитет 

В рамките на проекта BIRDS in BG, партньорските организации Български фонд за жените, Български център за нестопанско право и Фондация Impact Drive се стремим да предоставим разнообразни инструменти за подкрепа, базирана на нуждите на организациите. Целим да приложим иновативни методологии за изграждане на мрежи и ангажиране на гражданите чрез комбинация от обучение, консултации и събития за мрежуване, синхронизирани с философията на програмата за финансова подкрепа. 

На тази страница ще откриете всички предстоящи събития, които са неотменна част от финансовата програма на проекта. Всички събития са с вход свободен, но изискват предварително записване. 

Разгледайте възможностите за обучения и развитие на капацитет, планирани в рамките на „BIRDS in BG“ ТУК. Предстоящите актуални инициативи можете да откриете в секцията по-долу.


ПРЕДСТОЯЩИ 
Практическо обучение по интегриране на чувствителни към половете подходи в проектни предложения

Кога: 11 юни 2024 г., 15:00 – 17:00 ч.

Къде? онлайн (в Zoom)

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК

Практическото обучение по интегриране на подходи, чувствителни към пола в проектни предложения (т. нар. джендър мейнстрийминг), е предназначено за професионалисти, които работят по проекти в областта на човешките права и правата на детето. Това обучение ще Ви помогне да разбирате, планирате и изпълнявате проектите си по-добре, като включите стратегии, които отчитат проблемите и опита на жените и мъжете (момичетата и момчетата). Ще научите как да идентифицирате и включвате теми, свързани с равенството между половете, в дизайна и дейностите на проектите си. Обучението ще подчертае важността на синхронизирането на целите и дейностите на проектите с индикаторите за равенство между половете и ще предложи практически съвети и подкрепа. 


Дизайн на социална промяна

Кога: 30 – 31 май, 15:00 – 17:00 ч.

Къде? онлайн (в Zoom)

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК

Организатор: Impact Drive

В това обучение ще се разгледат подходи за генериране на идеи, социални иновации, включване на заинтересовани групи и работи с общности, теория на промяната и планиране на въздействие, изграждане на стратегии, планове за действие и финансово планиране. Специално за тази година, организаторите ще добавят елементи от дизайн и управление на проекти, за да свържат обучението със знанията, нужни при конкурсите за финансиране по проекта.


ОТМИНАЛИ
Гласувам, следователно съм: Ролята на гражданското участие

Кога: 23 април 2024 г.

Къде? Social Innovators, ул. „Дякон Игнатий“ 19, ет. 2 

ЗАПИШЕТЕ СЕ до 23 април ТУК

Организатор: Impact Drive

В това събитие слагаме специален акцент на гражданското участие и пряката демокрация в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент. Целта ни е да си споделим успешни практики и стратегии за насърчаване на активното и отговорно участие в изборния процес. Ще имате възможността да се свържете със съмишленици, да разширите вашата мрежа от контакти и да се вдъхновите от нови идеи, които могат да трансформират начина, по който възприемаме нашето участие в европейските демократични процеси. Ще споделим данни и полезна информация от датабазата на Европейския парламент.


Работа с институциите на ЕС – роля и правомощия

Кога: 11 и 12 април, присъствено

Къде: Дома на Европа, София

КАНДИДАТСТВАЙТЕ до 29 март ТУК

Организатор: Български център за нестопанско право

Изображение: Alexia Souvalioti for Fine Acts

В контекста на предстоящите избори за Европейски парламент обучението “Работа с институциите на ЕС – роля и правомощия” ще срещне участниците с български представители на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК). Сред обсъжданите теми ще бъдат: какви са механизмите за взаимодействие между НПО и ЕК и ЕП; как гражданските организации могат да участват в процеса по вземане на решения от институциите на Европейския съюз; какъв е ефектът от европейските изборите; как да организираме европейска гражданска инициатива или петиция и др.


Кога: 23 и 24 ноември 2023 г.

Къде? HOUR Space, София, ул. „Дякон Игнатий“ 19, гр. София 

ЗАПИШЕТЕ СЕ до 20 ноември ТУК

Организатор: Impact Drive

Обучението „Изграждане на силни съюзи“: цели изграждане на доверие, активиране на поддръжници, създаване на партньорства и мрежи – това са фокусните теми в обучението. То ще покрие аспекти, свързани с комуникацията, изграждането на образа и бранда, свързването с поддръжници, донори, доброволци и общности. Ще сложим на картата възможностите за сътрудничество и ползите от работата в мрежа. Всичко ще бъде разгледано през практическата работа и решения на експертите в гражданските организации.


Дизайн за социална промяна

Кога: 9 и 10 ноември 2023 г.

Къде? HOUR Space, София, ул. „Дякон Игнатий“ 19, гр. София 

ЗАПИШЕТЕ СЕ до 3 ноември ТУК

Организатор: Impact Drive

Обучението „Дизайн на социална промяна“ се фокусира върху съвременни подходи в намиране и стратегизиране на решенията за промяна. Ще обхванем теми и подходи свързани с генериране на идеи, развитие на социални иновации, включване на заинтересованите групи и работа с общностите ни, тенденции в гражданската работа, теория на промяната и планиране на въздействието, изграждане на стратегии, планове за действие и финансово планиране.

Обучението „Дизайн на социална промяна“ е подходящо за членове на екипи, вземащи решения за развитието на организацията – членове на ръководните органи, изпълнителни и програмни директори, управители и т.н. 


Граждански академии за НПО 2023 – Отключи знанието

АКАДЕМИЯ № 1 (в рамките на 5 последователни дни): 3-7 октомври 2023 г.

АКАДЕМИЯ № 2 (разделена на 2 части): 12-14 октомври (първа част) и 19-20 октомври (втора част)

АКАДЕМИЯ № 3 (в рамките на 5 последователни дни): 14-18 ноември 2023 

ОРГАНИЗАТОР:  Български център за нестопанско право 

Фотография „Free Speech“: Bataki Studio, авторски колектив, отличен в конкурса „Граждански Будилник“ 2018 на БЦНП

Гражданската академия за НПО е 5-дневен интензивен обучителен курс по основополагащи НПО теми: правни изисквания и стандарти за добро управление на юридическо лице с нестопанска цел, застъпничество, предприемачество, финансова устойчивост и комуникации. Сесиите съчетават теоретично знание с практически задачи и индивидуални занимания.

Програмата е насочена към екипите на НПО, неформални групи и активисти, които работят на местно и национално ниво.


Co-Creating Labs – участвайте в сътворяването на креативни граждански кампании 

Кога: 13-14 май 2023 г. 

Къде: гр. София. Организаторите имат възможност да покрият разходи за транспорт и настаняване 

ЗАПИШЕТЕ СЕ: до 03.05.2023 г. Формуляр за участие 

Организатор:  Български център за нестопанско право 

Илюстрация „Stronger Together“: Adonis Papadopoulos за Fine Acts

Co-Creating Labs – Съвместни творчески лаборатории e серия от креативни 2-дневни срещи между граждански организации, млади активисти, творци и дейци на изкуството. Целта е участниците да разработят заедно, по творчески начин, идеи за кампании за популяризиране на основните права на човека, за които организациите се борят. 


Правото на мирен протест – от подаването на уведомление до мятането на домати 

Кога: 18 и 19 май 2023 г., всеки от двата дни в часовия диапазон 13:00 – 17:00 ч. 

Къде: в zoom (посредством линк за достъп, който ще бъде пратен до всеки от заявилите желание за включване участници).   

ЗАПИШЕТЕ СЕ: до 12.05.2023 г., включително. Тук – Формуляр за участие  

Организатор:  Български център за нестопанско право 

Фотография „Free Speech“: Bataki Studio

Казват, че сме една от най-протестиращите нации в Европа. А знаем ли какви са правата ни, когато организираме протести? Можем ли да мятаме разни неща (и какви?) и къде е границата с хулиганските прояви? Заповядайте на обучение, на което ще дискутираме всички важни теми, права и задължения, когато организираме протести, събирания, шествия и пр.   


Дизайн за социална промяна 

Кога: 1 – 2 юни 2023 г.

Къде: HOUR Space, София, ул. „Дякон Игнатий“ 19, гр. София 

ЗАПИШЕТЕ СЕ: до 23.05.2023 г. Формуляр за участие 

Организатор: Impact Drive

Обучението Дизайн на социална промяна се фокусира върху съвременни подходи в намиране и стратегизиране на решенията за промяна. Ще обхванем теми и подходи свързани с генериране на идеи, развитие на социални иновации, включване на заинтересованите групи и работа с общностите ни, тенденции в гражданската работа, теория на промяната и планиране на въздействието, изграждане на стратегии, планове за действие и финансово планиране.


Дизайн за социална промяна (онлайн)

Кога: 8 – 9 юни 2023 г.

Къде: онлайн обучение

ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК.

Организатор: Impact Drive

Обучението „Дизайн на социална промяна“ се фокусира върху съвременни подходи в намиране и стратегизиране на решенията за промяна. Ще обхванем теми и подходи свързани с генериране на идеи, развитие на социални иновации, включване на заинтересованите групи и работа с общностите ни, тенденции в гражданската работа, теория на промяната и планиране на въздействието, изграждане на стратегии, планове за действие и финансово планиране.


Кой ще кара влака?

Кога: 20 юни 2023 г. I 18:00 ч. – 20:30 ч. 

Къде: Щрак, София, ул. „Христо Белчев“ 3

ЗАПИШЕТЕ СЕ: до 06.07.2023 г. ТУК!

Организатор: Impact Drive

Ценности в действие са серия от нетуърк събития и има за цел да изгради среда за споделяне, обмен на идеи и практики и сплотяване сред колегите от неправителствения сектор. Заповядайте да бъдем заедно – в онези моменти, когато имаме нужда да се опрем на друга организация, за да стане гласът ни по-силен. 

„Кой ще кара влака“е първото събитие от серията нетуърк събития, посветено на демокрация на участието. В открит разговор между колеги, ще си оставим място да погледнем създадените демократични инструменти за гражданско участие, както от гледната точка на професионалисти и защитници на демокрацията и равните права, така и от гледната точка на граждани, живеещи в динамично време с постоянни променливи. Ще дадем пространство за споделяне на мнение, опит, практики и идеи.

И тъй като е юни и е месеца на PRIDE, ще се срещнем с част от организаторите на SOFIA PRIDE, които вече години сплотяват своята общност в името на равни права за ЛГБТИК+ хората. С тях ще обсъдим как се организира събитие от този мащаб в страна като нашата.


Изграждане на силни съюзи

Кога: 13-14 юли 2023 г. 

Къде: HOUR Space, София, ул. „Дякон Игнатий“ 19, 1000 София

ЗАПИШЕТЕ СЕ: до 06.07.2023 г. ТУК!

Организатор: Impact Drive

Обучението „Изграждане на силни съюзи е част от Impact HUB (Хъб за въздействие): Хъбът се фокусира върху способността на гражданските организации да предлагат решения, нови идеи и подходи към съвременните обществени проблеми. Хъбът, също така, цели да осигури устойчива и гъвкава работа на гражданските организации в непрекъснато променящата се среда и да предостави на професионалистите в тях, необходимите знания и умения за ефективна и въздействаща работа.


Изграждане на силни съюзи (онлайн)

Кога: 20 – 21 септемри 2023 г., онлайн

ЗАПИШЕТЕ СЕ: Формуляр за участие 

Организатор: Impact Drive

Обучението ще се посвети на изграждането на задълбочени компетенции у практици, активисти, младежки работници от гражданските организации за работа с основополагащите ценности на ЕС и теми като солидарност, демокрация, права на човека и равнопоставеност, право и справедливост, активно гражданство, свобода. Ще се запознаем с компетентностите модели, които съществуват и основните стълбове на солидарността, ще работим с понятията от темите за равенство и приобщаване и ще направим връзката с работа си в България.


Ценности в действие – практически аспекти в работата на гражданските организации

Кога: 11 – 14 октомври 2023 г.

ЗАПИШЕТЕ СЕ: Формуляр за участие 

Организатор: Impact Drive

Обучението ще се посвети на изграждането на задълбочени компетенции у практици, активисти, младежки работници от гражданските организации за работа с основополагащите ценности на ЕС и теми като солидарност, демокрация, права на човека и равнопоставеност, право и справедливост, активно гражданство, свобода. Ще се запознаем с компетентностите модели, които съществуват и основните стълбове на солидарността, ще работим с понятията от темите за равенство и приобщаване и ще направим връзката с работа си в България.

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.