Форма за контакти

Пишете ни. Споделяйте мнение. Задайте въпрос. Оставете контактите си, за да получавате новини и покани за събития от нас.

Дарете

Вашият финансов принос ще промени живота на жените и момичетата в България. Благодарение на вашата подкрепа работим за елиминиране на насилието над жени, за подобряване на техния икономически и политически статус, за преодоляване на джендър стереотипите сред деца и младежи и за овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация.

Кандидатствайте

Вижте актуалните ни конкурси и кандидатствайте с проект, съответстващ на тематичните ни приоритети: Политическо и икономическо овластяване на жени и момичета; Преодоляване насилието над жени; Работа с деца и младежи за преодоляване на джендър стереотипите; Овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.