Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България (2022)

„Заблуди в любовта“ – малката книга, която всяка жена трябва да има

„Голяма работа“ – инициатива, която свързва артистки и представителки на обществено значими работни сектори

Наръчникът „8 март е! – как да отбележим Международния ден на жените

Инфографика „Има ли равенство между половете?“

Инфографика „Климатичните промени и здравето на жените“

Листовка „Ти си по-силна от домашното насилие“

Хабитат на женските неправителствени организации в България (2020)

Доклад за правата на жените в България (2019)

Работилница за правата на жените: възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България (2018)

Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“ (2018)

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.