Изтеглете илюстрациите на артистките Вероника Белчева, Жана Миткова, Мариета Кабаджова, Милена Филипова и Ива Токмакчиева. Илюстрациите бяха създадени под мотото „Голяма Работа“, и са част от кампания със същото име. „Голяма работа“ е инициатива, подкрепена финансово от Български фонд за жените, която свързва артистки и представителки на обществено значими работни сектори. Фокусът на кампанията е върху проблемите на труда в рамките на феминизирани работни сектори, които често са ниско платени и стигматизирани като второстепенни. Можеш да изтеглиш образите от ТУК и да ги използваш за собствена кампания, подарък, протестен плакат, да украсиш дома си или друго.

Наръчникът „8 март е!“ беше създаден през март 2021 г., за да даде идеи на всеки от нас как може да отпразнува Международния ден на жените в офиса, в университета, в училище, вкъщи. Как можем да ознаменуваме постиженията на жените във всички сфери на живота и в същото време да продължим разговора за все още съществуващите неравенства. Наръчникът е изготвен от Български фонд за жените с безценното участие на доброволките Блага Запрянова, Жаклин Василева, Катерина Василева, Росена Иванова, Стелияна Тончевска-Маринова – участнички във феминисткия лагер „Feminist Boot Camp 2020“.

Наръчник „8 март е!“

Инфографика „Има ли равенство между половете?“, която разкрива структурните неравенства, които все още съществуват между мъжете и жените в България и по света.

Листовка за превенция на домашното насилие, разработена от Български фонд за жените в рамките на проект „Национална информационна кампания за превенция на домашното насилие и услуги за подкрепа“, финансиран от Министерство на правосъдието. Проектът се осъществява в периода от юни до края на октомври 2020 година.

Листовка „Ти си по-силна от домашното насилие“

Доклади от годишните срещи на общността на Български фонд за жените, осъществени с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт”, Бюро България. Докладите илюстрират състоянието и условията на гражданския сектор, който работи за женски права и постигане на равнопоставеност в България. Идентифицирани са основните проблеми и общи политически и социални тенденции, които влияят върху развитието на тази сфера, но също така се дефинират и специфичните нужди, свързани със застъпничеството и лобирането за правата на жените и равнопоставеността на половете в България.

Хабитат на женските неправителствени организации в България, 2020

Доклад за правата на жените в България 2019

Работилница за правата на жените: възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България 2018

Материали, изготвени по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“, подкрепен от Министерство на правосъдието:

Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.