Информационна брошура Климатичните промени и здравето на жените на база на обзор на актуални литературни източници – научни публикации и материали на СЗО, свързани с климатичните промени и половото неравенство. Изготвена от Зорница Спасова.

Инфографика „Климатичните промени и здравето на жените“

Изтеглете илюстрациите на артистките Вероника Белчева, Жана Миткова, Мариета Кабаджова, Милена Филипова и Ива Токмакчиева от ТУК и ги използвайте за собствена кампания, подарък, протестен плакат, да украсите дома си или друго. „Голяма работа е инициатива, подкрепена финансово от БФЖ, която свързва артистки и представителки на обществено значими работни сектори. Фокусът на кампанията е върху проблемите на труда в рамките на феминизирани работни сектори, които често са ниско платени и стигматизирани като второстепенни. 

Наръчникът „8 март е!“ е създаден, за да даде идеи на всеки от как можем да ознаменуваме постиженията на жените във всички сфери на живота и в същото време да продължим разговора за все още съществуващите неравенства. Наръчникът е изготвен от БФЖ с безценното участие на доброволките Блага Запрянова, Жаклин Василева, Катерина Василева, Росена Иванова, Стелияна Тончевска-Маринова – участнички във „Feminist Boot Camp 2020“. Разгледайте го ТУК.


Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България (2022)

Инфографика „Има ли равенство между половете?“

Листовка „Ти си по-силна от домашното насилие“

Хабитат на женските неправителствени организации в България (2020)

Доклад за правата на жените в България (2019)

Работилница за правата на жените: възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България (2018)

Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“ (2018)

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.