MyPath: Наръчник за обучение на обучители

MyPath Newsletter#3 – септември 2023

MyPath: Newsletter #2 – юни 2023

MyPath: Newsletter #1 – април 2023

Постижения на програмата за административна и организационна подкрепа на БФЖ за периода 2020-2022 г.

Презентазия: Информационна среща по програма „Мисия: възможна“ – финансиране на административни нужди на НПО (2023)

Изследване „Прочит между редовете“ – опитът на гражданските организации в черноморския регион в спряването с преплитащи се кризи (2023)

Предизвикателства пред женския активизъм и борбата за чист въздух в България: Изследване на постигнатите резултати по програма „Глътка свеж въздух“

Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България (2022)

Невидимата първа линия: Кой и как помага на жените, пострадали от домашно насилие в България

„Заблуди в любовта“ – малката книга, която всяка жена трябва да има

„Голяма работа“ – инициатива, която свързва артистки и представителки на обществено значими работни сектори

Наръчник „8 март е!“ – как да отбележим Международния ден на жените

Инфографика „Има ли равенство между половете?“

Инфографика „Климатичните промени и здравето на жените“

Листовка „Ти си по-силна от домашното насилие“

Хабитат на женските неправителствени организации в България (2020)

Доклад за правата на жените в България (2019)

Работилница за правата на жените: възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България (2018)

Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“ (2018)

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.