Шанс за невидимите супер-майки

Помогнете да наберем

Необходима сума EUR10000

EUR0.0 EUR10000
  • България

Знаете ли, че самотното родителство придобива все по-големи мащаби и засяга все повече хора? Знаете ли, че в ЕС самотните родители са 15% от общия брой на семействата, а над 90% от самотните родители са жени? От тях под половината са застрашени от бедност или социално изключване. А знаете ли, че в България има 360 000 самотни майки, от които на прага на бедността са цели 72%, а близо 80% са принудени да се грижат за децата си напълно сами? Те са единствен източник на доходи в семейството, а отсъствието на заетост или практикуването на нископлатени трудови дейности са основна предпоставка за попадането на децата в състояние на детска бедност.

Да отглеждаш детето си самостоятелно не е провал, а проява на воля и силен дух, защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност. Да поемеш на крехките си рамене такава отговорност сама, със сигурност е много повече проява на смелост и сила. Затова за нас „самотните майки” са „супер-майки“ и вместо да бъдат съжалявани е важно тези жени да бъдат подкрепяни всячески.

Тези супер-майки имат нужда не от социални подаяния и еднократна помощ, а от устойчива подкрепа за тяхното бъдеще и това на децата им. Затова Български фонд за жените инвестира в професионалното развитие на жени, които отглеждат децата си сами, като им осигурява стипендии за курс за придобиване или повишаване на професионалната квалификация.

Към момента сме подкрепили 35 супер-майки в техния път към промяната – всички те преминаха успешно своите обучения по чужд език, графичен дизайн, козметика, маникюр, ресторантьорство, работа с Word и други. Всички участнички са самотни родители, в риск от бедност и преживели насилие, които знаят в каква посока искат да се развиват, имат мотивация да учат и да надграждат уменията си – те се подбират внимателно от партньорите ни от кризисни центрове в страната.

По-долу може да прочетете историите на някои от нашите супер-майки:

 

Започнахме инициативата в началото на 2018 г. в сътрудничество с три кризисни центъра – фондация „Джендър Алтернативи” в Пловдив, фондация „Асоциация Анимус“ в София и фондация “П.У.Л.С.” в Перник. От средата на 2019 г. към тях се присъединиха и още две организации – фондация „Мисия Криле“ в Стара Загора и Сдружение „Център Динамика“ в Русе – и така имаме възможност да достигнем до самотни майки от 5 населени места в различни райони на страната.

Как можете да допринесете за каузата:
>> като дарите средства, за да помогнем на още самотни супер-майки да добият нужната професионална квалификация и да си намерят работа с достойно заплащане
>>  като станете наш партньор в намирането на работа на майките, успешно преминали курсовете
>>  като ни подкрепите в нейното популяризиране.

 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.