Шанс за невидимите супер-майки

Помогнете да наберем

Необходима сума EUR10000

EUR0.0 EUR10000
  • България

Знаете ли, че самотното родителство придобива все по-големи мащаби и засяга все повече хора? Знаете ли, че в ЕС самотните родители са 15% от общия брой на семействата, а над 90% от самотните родители са жени? От тях под половината са застрашени от бедност или социално изключване. А знаете ли, че в България има 360 000 самотни майки, от които на прага на бедността са цели 72%, а близо 80% са принудени да се грижат за децата си напълно сами? Те са единствен източник на доходи в семейството, а отсъствието на заетост или практикуването на нископлатени трудови дейности са основна предпоставка за попадането на децата в състояние на детска бедност.

Да отглеждаш детето си самостоятелно не е провал, а проява на воля и силен дух, защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност. Да поемеш на крехките си рамене такава отговорност сама, със сигурност е много повече проява на смелост и сила. Затова за нас „самотните майки” са „супер-майки“ и вместо да бъдат съжалявани е важно тези жени да бъдат подкрепяни всячески.

Тези супер-майки имат нужда не от социални подаяния и еднократна помощ, а от устойчива подкрепа за тяхното бъдеще и това на децата им. Затова Български фонд за жените, в партньорство със Експресбанк, инвестира в професионалното развитие на жени, които отглеждат децата си сами, като им осигурява стипендии за курс за придобиване или повишаване на професионалната квалификация.

До този момент шест супер-майки успешно преминаха обучения по графичен дизайн, ресторантьорство, козметика, маникюр и работа с Word. Предстоят обученията на още шест жени, в риск от бедност и преживели насилие, които знаят в каква посока искат да се развиват и имат мотивация да учат и надграждат уменията си. Те са внимателно подбрани, с помощта на партньорите ни от фондация „Джендър Алтернативи”фондация „Асоциация Анимус“ и фондация “П.У.Л.С.”. Освен че ще бъдат покрити разходите за избран от тях обучителен курс, жените ще получат и кариерна консултация, психологическа подкрепа, грижа за техните деца, в периода на провеждане на курса, и помощ при намирането на работа, за да продължат напред и променят живота си.

Дарете средства, за да подкрепим още самотни супер-майки да добият нужната професионална квалификация, за да си намерят работа с достойно заплащане.

Станете наш партньор за намирането на работа на успешно преминалите курсовете.

Те просто имат нужда от шанс да се грижат по-успешно и устойчиво за себе си и децата си!

Настоящата инициатива нямаше да е възможна без доверието на  

 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.