Ваня Караганева

  •  Член на Настоятелството на БФЖ

Ваня Караганева е изпълнителен директор на „Държавна консолидационна компания“ (ДКК) ЕАД. Има дългогодишен опит в Народното събрание на Република България от 1993 година. В 40-ото, 41-ото, 42-ото и 43-ото НС е съветник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. През 2013, 2014 и 2017 г. е началник кабинет в Министерството на правосъдието и Министерството на младежта и спорта в три служебни правителства. През 2021 г. е главен секретар на Българската агенция за инвестиции. Притежава образователна степен „магистър“, специалност „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство, възпитаник на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и на Българско училище за политика „Димитър Паница“. Член на Настоятелството на Български фонд за жените от 2015 г.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.