Гергана Куцева

  •  Заместник-директор

Гергана е културолог, завършила е магистратура по „Културна антропология” и за малко да защити дисертация, в която изследва процеса на медиатизация и ефектите ѝ върху политическата култура. Но… се запалва по работата в неправителствения сектор и активизма – работа, която е убедена, че променя макар и невидимо света. Зад гърба си има над 15-годишен професионален опит в областта на публичните комуникации за неправителствения, културен и бизнес сектори. Още като студентка организира четири от изданията на Международен фестивал за ортодоксална музика, на 25 г. отговаря за комуникациите и пазарното позициониране на световен производител на игрално и казино оборудване, публикувала е над 20 статии и изследвания като анализатор към фондация „Медийна демокрация” и докторант по „Култура и комуникации” към Софийския университет, от 4 г. сътрудничи на международен проект за изследване на състоянието на демокрацията по света. В обобщение, обича да се предизвиква с нови неща и да се учи в движение, а работата в Български фонд за жените определя като удоволствие и привилегия.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.