Женско движение в Антоново

  • Hope for Antonovo Association

На заседание на Общински съвет Антоново, проведено на 27 август 2015 год., беше внесен проект на Програма за развитие на женско движение от Председателя на Общинския съвет г-н Хайредин Мехмедов. След проведен дебат на тема за равнопоставеност на половете, общинските съветници от четири политически сили приеха единодушно Програмата.

Програмата за развитие на женско движение в Община Антоново включва създаване на партньорства с НПО от общини в Норвегия, Русия, Турция и Италия.  Предстои проучване от архивни документи за подготовка на историческа справка за жени – активистки в Движението на българските жени от миналото. Предвижда се изработване на 4 документални филма за жени – успешно реализирани в икономическия, политическия и социалния живот на тема „При корена“.

Програмата за развитие на женско движение в Община Антоново е разработена на база Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете от Сдружение «Надежда за Антоново» по Проект «Жените – надежда за Антоново», финансиран от Български фонд за жените.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.