История на женското движение в България

Документалната изложба „Жени, женски организации и места на колективна памет“ се фокусира върху българското женско движение в миналото и съвременността и върху неговите усилия за постигане на образователни, професионални и политически права на жените. Проектът, финансиран от Български фонд за жените, цели да съдейства за повишаване чувствителността на обществото към неравенствата, основани върху социалния пол, и да допринесе за промяна в половите стереотипи и нагласи. Специален акцент в изложбата е поставен върху мястото на етническите, религиозните и сексуалните малцинства. Документалната изложба е част от по-мащабна инициатива за създаване и утвърждаване на културно-туристически маршрути, които да свържат „женските“ места на паметта в градското пространство на столицата. Началото на такъв маршрут, наречен „Феминистка разходка“, беше поставено в София през март 2015 г.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.