Младежи борят домашното насилие чрез познание

30 жени от три пилотни населени места – Калофер, Горни Домлян, Куртово, взеха участие в обучение насочено за повишаване чувствителността на жените от малките населени места към правата на човека, равнопоставеност на половете и нулева толерантност към домашното насилие. Обучението е част от проект „За по-достоен живот без насилие“ на сдружение „Млади, активни, креативни“, село Куртово, финансиран от Българския фонд за жените. През първия етап на проекта беше проведено проучване сред жените на Калофер, Горни Домлян, Куртово и още няколко населени места на Община Карлово, след анализа на което се установи, че около 80 % от анкетираните, познават жени жертви на физическо и психическо домашно насилие, но не знаят как биха могли да им помогнат, а около 20 % пък отговарят, че те самите са претърпявали физическо насилие от страна на своите партньори.

На територията на община Карлово няма действащи специализирани центрове и специалисти, към които жените биха могли да се обърнат за помощ или консултация и поради тази причина жертвите на домашно насилие не предприемат никакви действия в своя защита и предпочитат проблемът да си остане семеен и никога да не излезе от дома. „Срамът от околните“ или „заради децата“ са другите причини, поради които жертвата приема „съдбата си“ и остава в омагьосания кръг на насилие без да търси помощ за справяне с проблема, които от битов, семеен се превръща в социален.

Следващият етап от проекта е да бъдат създадени групи за взаимопомощ в трите пилотни населени места – Калофер, Куртово и Горни Домлян, които да се опит да привличат още жени, да ги запознават с техните права и да повишават чувствителността им към проблема домашно насилие и нетърпимостта към него.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.