За важността на оперативната подкрепа (core funding)

Фондация „Екатерина Каравелова“ е сред първите организации, които БФЖ подкрепи с финансиране за организационни и административни разходи (т.нар. core funding) още през 2020 г. БФЖ продължава да е единственият Фонд в България, който предоставя такъв тип дългосрочна подкрепа (с продължителност до 3 години), която има за цел да повиши устойчивостта, гъвкавостта, способността за стратегическо планиране и измерване на ефекта от работата на организациите от гражданското общество, както и възможността им да се фокусират изцяло върху осъществяването на мисията си.

„Важно е дългосрочното стратегическо планиране, което е базирано както на ценности и желан социален ефект, така и на възможностите на хората в екипа. Организацията ни стигна естествено от чисто добоволческите дейности на терен из страната до нуждата да работи и по застъпничество за политики за равнопоставеност, чрез публикацията на доклади и становища и участие в институционални работни групи. Благодарение на подкрепата на БФЖ можем да работим последователно за политики за равнопоставеност чрез застъпнически дейности.“ – споделя Марина Кисьова де Хеус, изпълнителна директорка на Фондация “Екатерина Каравелова”

 

Източник на снимката: Марина Кисьова де Хеус

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.