Може да отправите своите въпроси или да подадете сигнал за нередност до БФЖ по всяко време на електронните адреси по-долу. Молим, уверете се, че сте посетили секция “Често задавани въпроси”. Въпроси ще бъдат отговаряни само в писмен вид и само на посоченият мейл адрес.

Изпращане на въпрос, относно програмата: 

Изпратете Вашият въпрос на мейл ask [at] bgfundforwomen.org със заглавие “Въпрос”. 

Преди да зададете Вашия въпрос, моля, уверете се, че: 

  • сте се запознали със секцията “Често задавани въпроси”; 
  • сте се запознали с Насоките за кандидатстване, ако въпросът Ви се отнася до процедурата по кандидатстване за финансиране; 
  • можете да посочите конкретна програма, отворена възможност или обучение, за което се отнася Вашият въпрос. 

В случай на технически проблеми с подаване на кандидатура, моля, включете следната информация в запитването си: 

  • потребителско име, телефонен номер и имейл адрес;
  • детайли относно специфичния проблем (генерирано от системата съобщение за грешка, описание на грешката, която се появява, пример: в случай че някое от падащите менюта за избор не работи и т.н.);
  • екранна снимка (screenshot) на проблема. 

Подаване на сигнал за нередност или жалба: 

Подаване на сигнал за нередност или жалба може да стане на мейл: signal [at] bgfundforwomen.org със заглавие “Сигнал”.

Моля, посочете: 

  • кратко Ваше представяне и организацията, която представлявате; 
  • кратко описание на нередността. Включително дали тя се отнася за изпълнението на Вашият проект или за чужда инициатива; 
  • към кой период, събитие или процедура се отнася Вашият сигнал. 

Подаденият сигнал ще бъде разгледан от Комитет по жалби и сигнали на проекта. Комитетът ще отговори на Вашето съобщение в срок от десет работни дни. При нужда от повече време и/или ескалиране на сигнала към Управителния комитет на проекта, ще получите съобщение с допълнителна информация и срок за решение на казуса.  

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК. 


Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.