Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Ние работим за гарантиране на правата на момичетата и жените, за повишаване на информираността на обществото относно половите стереотипи и за тяхното изкореняване, за премахването на всички форми на дискриминация и насилие, основано на пола, както и за постигането на реална равнопоставеност между половете.

Нашата визия е за свят без насилие, дискриминация и неравенства, в който всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности, с достъп до образование и качествени услуги, и има възможност да прави информирани избори относно своя живот и тяло.

Нашата мисия е да мобилизираме местни ресурси, за да развием женското движение в България и да създадем ново виждане за филантропията като инструмент за позитивната социална промяна. Ние подпомагаме местните неправителствени организации, работещи по въпросите на пола, и овластяваме момичетата и жените като ги правим част от нашата мрежа и им даваме възможност да бъдат активни участници и движещи сили на социалната промяна.

Целите на Фонда са:

  • Да подкрепя българските НПО, които работят за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и за осъзнаване на женските права като неразделна част от правата на човека.
  • Да спомага за изграждане капацитета на българските НПО.
  • Да подпомага алтернативни и иновативни женски инициативи.
  • Да подпомага независим мониторинг на изпълнението на държавните ангажименти по отношение равнопоставеността на половете в България.
  • Да подпомага развитието на сътрудничеството между НПО, централна и местната власт и стопанския сектор.
  • Да допринася за създаване на мрежа от женски НПО на национално и регионално ниво.
  • Да подпомага развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна.
  • Да допринася за развитието на гражданското общество в България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес.

История

Идеята за създаване на Български фонд за жените се зароди през 2003г., която се оказа критична за голяма част от българските неправителствени организации (НПО), работещи по проблемите на равнопоставеността на половете. Затрудненията започнаха с преориентирането на редица международни донори към други региони на света и недосегаемостта на европейските конкурси за „женските“ НПО в страната. Тези предизвикателства окуражиха група съмишленици за учредяването на местен фонд, който да поеме постепенно основната грижа за набиране на средства и тяхното разпределяне чрез програми, насочени към проблемите на жените и девойките. Процесът се активира от желанието за подкрепа, заявено от Global Fund for Women – САЩ на срещата в Киев през 2003 г., където бе споделен опит от страна на новосформираните европейски фондове – Украински женски фонд, Словашко-чешки женски фонд, полски фонд „OSKA“, Монголски женски фонд, Програмата за жените на „Отворено общество“- Ню Йорк и Mama Cash-Холандия.

Първата крачка бе направена през януари 2004 г. след като Настоятелството на Фондация „Джендър проект в България“ (ФДПБ) предприе необходимите стъпки по учредяването на фонда. Последва участие на Станимира Хаджимитова – директор на ФДПБ в Годишната среща на над 90 женски фонда от цял свят в Торонто – Канада.

През септември 2004 г. БФЖ бе регистриран, а на 19 октомври се състоя официалното публично представяне на фонда. Гости на тържеството бяха Ани Хилър – директор за Европа на Global Fund for Women, Маркета Хронкова и Вера Клементова от Словашко-чешкия женски фонд.

През ноември 2004 г. БФЖ стана член на Women’s Funding Network, а през януари 2005 г. – наблюдател на Български донорски форум.

Членства

        BDF_Logo_BG

    WFN-logo-jpeg-300x105

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.