БФЖ обявява конкурс за артистични проекти на жени

  •  май 22, 2019

Български фонд за жените обявява отворена покана към художнички за финансиране на нови артистични проекти:

ВСИЧКО Е НАРЕД / EVERYTHING IS JUST FINE
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.
Размер на фонда: 30 000 лв.
Обявяване на резултатите: 15 юли 2019 г.

Български фонд за жените кани художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби, които се занимават с „женски теми“ – от мястото на жените в системата на изкуството до ролята им в обществото, равноправието, пазара на труда, майчинството и др. Избраните проекти ще бъдат финансирани с до 3500 лв. и представени в заключителна изложба.

Средствата за конкурса са предоставени от Power Pops, Takeaway, Mama Cash и Filia die Frauenstiftung.

ТЕМАТИЧЕН ФОКУС

Конкурсът цели да провокира дебат за ролята на жената в изкуството и в обществото днес. Равнопоставени ли са жените в България? Има ли в обществото, в изкуството или в семейството дискриминация и неравнопоставеност? Има ли смисъл от активизъм или феминизмът е вече затворена страница? Всичко наред ли е?

(Повече по темата за жените в системата на изкуството в България прочети в анализа на Добромира Терпешева тук)

Конкурсът цели да насърчи художничките да бъдат по-осъзнати за себе си като жени и да се занимават в творческата си работа с въпроси, които вълнуват жените – утвърждаване в семейството и на работното място, майчинство, стереотипи за външния вид, равностойно репрезентиране в областите на властта, на пазара на изкуство, в музейните колекции. Участничките в конкурса са поканени да изразят своята позиция чрез средствата на изкуството – да утвърдят или да отрекат нуждата от феминизъм днес в България.

ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Допустимост

Творбите, с които художничките кандидатстват, трябва да отговарят на следните изисквания:

–    Нова работа: кандидатките трябва да представят нова и непоказвана досега творба, създадена за конкурса и отразяваща неговия тематичен фокус. Не се приемат вече съществуващи творби. В случай, че кандидатката предлага нова творба от вече съществуваща серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните творби и как отговаря на темата на конкурса.
–    Допускат се: живопис, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и саунд арт, акции, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени и експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за показване в галериен и музеен контекст – затова не се приемат (в класическия смисъл) театрални представления, кино филми, книги и др.

Финансови условия

–    Максимална стойност на исканото финансиране: 3500 лв.
–    Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и хонорар.
–    Максималният допустим хонорар, който кандидатките могат да планират в бюджета си, е 1500 лв.
–    Допустими разходи: закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.
–    Субсидията ще бъде изплатена на избраните кандидатки като стипендия.
–    След приключване на проекта подкрепените участнички трябва да предоставят кратък финансов отчет, съдържащ опис на направените разходи. Разходооправдателни документи ще бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.

Представяне на резултатите и комуникация на конкурса

–    Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и място на провеждане ще бъдат допълнително обявени и обсъдени с участничките.
–    Участничките трябва да предоставят информация и изображения, необходими за публичната комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени и да съдействат за комуникацията на конкурса, като дават интервюта и др.

Авторски права

–    Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на съответните авторки.
–    Организаторите от БФЖ ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични представяния на творбите.
–    Участничките предоставят на организаторите за неопределен срок правото да използват информация, репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и целите на БФЖ. БФЖ се задължава да упоменава коректно авторките и техните произведения, да не променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

За участие в конкурса се допускат всички жени и трансжени без ограничение във възрастта, образованието и опита. Допускат се колективни проекти, както и една и съща участничка да участва в два различни колективни проекта- всеки с различен колектив и различна идея. Една участничка може едновременно да кандидатства, както със свой индивидуален проект, така и като част от друг колективен проект с други хора. Ако проектът е колективен, всяка участничка прилага отделно портфолио на свои досегашни работи, и общо, ако имат вече реализирани общи проекти.

Кандидатките трябва да бъдат с българско гражданство или да са с местожителство в България. Приемат се кандидатури от български художнички, живеещи в чужбина. Една участничка може да участва с 1 самостоятелно предложение и може да участва с до две колективни на различни колективи. Колективите трябва да са с поне една българска участничка и съставени само от жени и транс жени

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатките трябва да включат в апликациите си следните документи:

–    портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне 5 репродукции на произведения – не се приемат линкове към уебстраници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към апликацията);
–    идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект връзката на проекта с тематичния фокус на конкурса трябва да бъде ясно упомената и обоснована;
–   бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;
–    време, необходимо за изпълнение на проекта (желателно е да не е повече от 3 месеца);
–    визуализации и допълнителни материали – по желание.

Технически изисквания:

–    допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg
–    изискуемите документи да бъдат с обща големина не повече от 10 мб.
–    ако размерът на файловете е по-голям, следва те да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове (wetransfer, tranzit, google drive, при видео: с частен линк). Не се приемат автоматични съобщения – линкът за сваляне трябва да бъде копиран в тялото на имейла и да бъде упомената неговата давност.
–    Всички документи следва да бъдат на български или английски език.

Всички документи следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 27 юни 2019 г. по електронен път на адрес: office@bgfundforwomen.org.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт, колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно дефинирани. При нужда, може да се обръщате към екипа на БФЖ на office@bgfundforwomen.org

ЖУРИ

Стефка Цанева – куратор, културен мениджър и критик. Следвала е скандинавистика и медийни науки в университета Хумболт в Берлин и сравнително изкуствознание в Нов български университет. Работи в културния отдел на Гьоте-институт и отговаря за проектите за визуални и сценични изкуства, както и за програмата на галерията на института. Заедно с Весела Ножарова и Вера Млечевска е основател на Международната кураторска резиденция КЛИК в София. През 2018 г. стартира проекта за споделено студио с художници Ö, както и поредицата от разговори „Нещо старо, нещо ново, нещо назаем, нещо синьо“, която се провежда в галерия „Структура“. От 2017 г. насам е куратор на ежегодната изложба „Арт старт: Млади художници, които да следим“ заедно с Весела Ножарова и Даниела Радева. Създател и водещ на радиопредаването „Молескин“ по Радио София и по Радио Пловдив“. 

Десислава Димова – изкуствовед и куратор, работеща в Брюксел и в София. Тя има магистърска степен по „История на изкуството“ в Националната художествена академия в София и „Философия“ в Център за изследвания в съвременната европейска философия, Мидълсекс, Лондон. В момента тя организира проект за художествено сътрудничество за БОЗАР, Брюксел и организира и провежда изследвания на българските следвоенни авангарди с Център Жорж Помпиду в Париж. Курира поредицата от разговори на тема  „Политика без поетика“, NICC, Брюксел (2014-2015); “Обекти, движещи ума в пространството.”, Фокус България, viennacontemporary (2015) и пешеходните лекции „Грешната страна на историята”, Фестивал „Западен парк”, София (2014). Нейните изложби включват съвместно курираната 10-годишна програма на Музейните нощи в Пловдив, България (2014) и „Благодарим Ви за разбирането – 2.“, Международнo биенале Антакия, Турция (2010)

Добромира Терпешева – изследовател, управител и куратор в София. Тя е управител на галерия UniArt, художественото пространство на Нов български университет. Работи по редица изложби като куратор, най-забележителните от които са „Онтологията: думи и графит“, Милко Бошков и Борис Христов, галерия UniArt (2019); „Празници за сетивата“. Жанрова картина от 17-ти и 18-ти век, Европейска колекция на европейското изкуство, галерия UniArt (2018); „Територии на гледката“, групова изложба, клон Васка Емануилова в Софийска градска художествена галерия (2017). Като координатор организира изложби като „Разрушителният позитивизъм на Милош Гавазов“, Милош Гавазов, галерия „Юниарт“ (2018); UNAPPARENT, сайт-спесифик инсталация, замислена от Борис Далчев и Михаела Добрева, галерия UniArt (2019); както и образователни инициативи и различни лекции в галерия UniArt от 2017 г. Тя публикува проучвания по темата за женския поглед – „Женският поглед“ на Камил Кледел, списание Следва (брой 36, 2018 г.) и съавтор на текст за публичното изкуство в градските пространства – Art in Large, Университетско списание (брой 23, 2018). Интересите на Добромира Терешева се простират от съвременното изкуство, с акцент върху общественото изкуство и българската културна сцена, до жените и изследванията на пола, театъра и изкуството на киното.

Леа Вайсова – главен асистент д-р в Софийския университет, специалност „Социология“. Нейните интереси са в областта на критическата социална теория и социални движения. Член на левия феминистки колектив ЛевФем. През годините е сътрудничила на следните артистични проекта: „Мултиполис: образите на града“ към the Fridge на Ивана Ненчева и Наталия Тодорова и с куратор Стефка Цанева, София куиър форум с куратори Боряна Росса и Станимир Панайотов, „Проект 0“ с автор Кирил Кузманов и куратор Владия Михайлова и др.

Гергана Куцева – Директор „Развитие и комуникации”, Български фонд за жените. Гергана е културолог, завършила е магистратура по „Културна антропология” и е публикувала над 20 статии и изследвания върху процеса на медиатизация и ефектите му върху политическата култура. От 2015 г. работи в Български фонд за жените. Зад гърба си има над 15-годишен професионален опит в областта на публичните комуникации за неправителствения, културен и бизнес сектори. Отговаряла е за организацията и комуникациите на множество културни и артистични събития и проекти.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.