БФЖ набира участници в програма за общностно развитие

  •  ноември 13, 2019

Български фонд за жените стартира програма за общностно развитие, която цели да подкрепи общностни лидери и активни хора в усилията им да сплотяват и мобилизират общностите си, да насърчи инициативи, свързани с обединяването на гражданите за по-добра обществена среда, да даде възможност за среща и обмен между различни общности и да популяризира включването на жените в общностното развитие. Водещата цел на програмата е да популяризира и подпомогне неформалното включване и обединение на гражданите в разрешаването на обществени проблеми, останали встрани от държавната подкрепа.

Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците ще преминат през кратко обучение, насочено към развиване на умения за изграждане и организиране на общности, а във втория етап включилите се ще получат от БФЖ стипендии в размер от 1000 до 2000 лева, с които да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициатива за подобряване на живота на всички в общността. За целите на програмата си БФЖ ще приема общностите като географски, професионални, по интереси или по определен признак (например, местни общности, родители, студенти, хора с увреждания и т.н.).

За да стартира своята програма, БФЖ обявява конкурс за участие в двудневен семинар, посветен на изграждането и организирането на общности, който ще се проведе между 23 и 26 януари 2020 година (точните дати ще бъдат допълнително потвърдени с участниците). В рамките на семинара ще отговорим на въпроси като как да се обединим около обществено значими каузи, как да превърнем гражданската енергия в конкретни действия, как да популяризираме идеите си сред съмишленици успешно, как и къде да търсим партньори и допирни точки. Участвалите в семинара и получилите стипендии от БФЖ ще могат да популяризират своите идеи и общности в ефира на Радио София, медиен партньор на проекта.

Кой може да се включи в семинара?

Семинарът и програмата са отворени за участие за всички, които са над 16 години и които се чувстват част от определена общност (не се изисква формална принадлежност към гражданска организация и предишен опит) т.е. част от по-голяма група, която надхвърля границите на семейството и която обединява хората по място, време, интерес или друг признак. Общността има споделени ценности и нейните членове са сплотени, а чувството за групова отговорност е силно.

Предимство ще имат кандидати/ки с инициативи, които приоритетно облагодетелстват жените.

Какво ще ви донесе участието в програмата?

  • Практически и теоретични познания как ефективно да създаваме, развиваме и поддържаме общности;
  • Среща с други общностни лидери и възможност за обмен на идеи и създаване на нови партньорства;
  • Финансиране в размер от 1000 до 2000 лева за реализация на проект, в който да се приложат темите и познанията от семинара;
  • Възможност за медийно популяризиране на общността и проекта си.

Как да кандидатствате?

Моля попълнете следния формуляр до 15 декември 2019 г. (включително)

Срокове

  • Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 13 ноември до 15 декември 2019 г. 
  • 19 декември 2019 г. – обявяване на одобрените участници
  • Семинарът ще се проведе между 23 и 26 януари 2020 г. в населено място в близост до гр. София /задължително е присъствието през цялото провеждане на семинара/.

Важно! 

Всички разходи за транспорт, настаняване и храна по време на семинара се поемат от Български фонд за жените.

За въпроси и повече информация, можете да се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Global Fund for Community Foundations.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК

Снимка: chandlermacleod.com

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.