Конкурс „8 март“ – Осъществете най-смелата идея за Международния ден на жените!

 •  януари 12, 2021

8 март е ден, в който се честват  политическите, икономическите, научните и културните постижения на жените. Той все още е и ден за политически разговори и активизъм!

На 8 март е важно да припомним, че жените в България се борят за равноправие от повече от век. Благодарение на тaзи дълга традиция на борба, днес имаме право да гласуваме и да участваме в управлението, да учим в университет и да работим срещу заплащане.

Правата на жените не идват даром, а се отстояват всеки ден. Наша отговорност е да пазим и надграждаме всичко, което женското движение на нашите баби и прабаби е извоювало през изминалите сто години. Наша отговорност е да продължаваме борбата за равноправие.

Ето защо, Български фонд за жените обявява Конкурс за идейни проекти, посветени на Международния ден на жените – 8 март.

Очакваме Вашите най-смели идеи, с които да отбележим правата и приноса на жените в България и по света, и с които да дадем гласност на съвременните предизвикателства пред жените и момичетата.

Информация за конкурса и насоки за кандидатстване

Настоящият конкурс е в подкрепа на визията на БФЖ за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в справедливо и непредубедено общество.

Няма ограничения за дейностите, които могат да бъдат финансирани. Примерни такива са: събития и кампании (онлайн или офлайн), артивизъм, видео, фотографско или аудио съдържание, филмови прожекции/дискусии, изложби и поп-ъп инсталации, шествия, флашмоби и други дейности, които са свързани тематично с 8 март и политически активизъм, както и с равнопоставеност, недискриминация и права на жените и момичетата. Проектните идеи трябва да бъдат реализирани на 8 март (Международния ден на жените) или в рамките на месец март 2021 г.

ВАЖНО: Всички проектни идеи е необходимо да се съобразяват с актуалните към момента  официални предписания (и/или ограничителни мерки), свързани с превенция на разпространението на COVID-19 при планиране и осъществяване на публични събития, срещи и дейности.

Ще бъдат финансирани до 10 проекта с максимален размер на бюджета до 2000 лева (две хиляди лева). При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проектни идеи, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането.

Условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза, нерегистрирани групи/колективи (чрез фискален спонсор – партньорска организация) и активисти/физически лица.  

Бюджетът на всяко проектно предложение трябва да бъде добре балансиран и съобразен с предлаганата идея. Допустими разходи са и разходи за администрация, координация и комуникация на проекта.

При оценяване, предимство ще бъде дадено на:

 • Проектни идеи, залагащи на интерсекционален подход / пресечност на социални неравенства;
 • Проектни идеи, които включват или адресират нуждите на уязвими групи жени (подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация);
 • Проектни идеи, които се реализират извън София.  

Кандидатстване

Кандидатстването е единствено онлайн. Достъп до формуляра можете да намерите ТУК.

Електронният формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен до 23:59 ч. на 1 февруари 2021 г.

Всяка организация, неформална група или физическо лице могат да участват само с едно проектно предложение.

Моля, имайте предвид следните неща:

Въпросите от формуляра ще се заредят след като сте се запознали с Общите условия и потвърдите съгласието си с тях чрез натискане на бутона „Да“. Тогава можете да започнете попълването.

Няма опция за запазване на информацията в онлайн формуляра. За Ваше удобство, може да копирате въпросите на отделен текстови файл и да нанесете отговорите в онлайн формуляра в последствие. След попълване и изпращане на електронния формуляр, имате опцията да принтирате или да запазите отговорите като следвате посочените по-долу стъпки:

След посочения срок, формулярът ще се затвори автоматично.

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org със заглавие (subject) на имейла: Конкурс “8 март”

Критерии за оценка

 • Оригиналност и адекватност на предлаганите дейности;
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с темата на настоящия конкурс;
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати;
 • Добро познаване на женския дискурс;
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ.

Срокове

 • до 1 февруари 2021 г. – набиране на проектни идеи;
 • до 8 февруари 2021 г. – оценка на проектните идеи и обявяване на резултатите;
 • до 12 февруари – подписване на договори и финансиране;
 • 12 февруари – 31 март 2021 г. – изпълнение на проектите;
 • 20 април 2021 г.  – краен срок за отчитане на проектните идеи.

Допълнителна информация

Всички одобрени кандидати сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 20.04.2021 г., организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ.

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.

С Общите условия на конкурса можете да се запознаете ТУК.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.