Н.Пр. Беа тан Тъшър, посланик на Нидерландия: Приемаме вашата мисия за овластяване на момичетата и жените като своя

  •  март 10, 2021

Посолството на Кралство Нидерландия в България стана партньор на Български фонд за жените и подкрепи финансово реализирането на 7 инициативи във връзка с отбелязването на 8 март – Международния ден на жените. След обявения през януари 2021 г. Конкурс на Български фонд за жените за идейни проекти, в който бяха получени рекордните 112 предложения, бяха селектирани 20 смели идеи, които ще бъдат реализирани през месец март, за да отбележат политическите, социални, научни и културни постижения на жените в България и по света.

Посолството на Кралство Нидерландия подкрепи реализирането на 7 от проектите, които обхващат различни теми: развитие на женското предприемачество; подкрепа и социална ангажираност на жени с ментални увреждания; разработване и представяне на интерактивни материали, разкриващи предизвикателствата и правата на жените от различни епохи пред 120 учители и младежки работници от цяла България; промоция на Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, сред които е и равнопоставеността на половете, чрез поредица от онлайн куизове за младежи; взаимопомощ между жени, пострадали от домашно насилие; мястото на жените в науката и STEM, историите на жените фермерки и био-производителки.

Ние от Български фонд за жените поканихме Нейно Превъзходителство Беа тен Тъшър, посланик на Кралство Нидерландия в България да даде кратко интервю за нас, в което да сподели пред нашите последователи и общността ни защо посолството реши да подкрепи инициативата на БФЖ, както и да представи своята гледна точка и опита на своята страна по отношение на правата на жените, политиките за постигане на равенство на половете и съвременните предизвикателства, пред които сме изправени всички ние.

Ваше Превъзходителство, благодарим ви много за това, че Посолството на Нидерландия подкрепи финансово инициативата на Български фонд за жените за отбелязване на 8 март и Международния ден на жените в цялата страна! Какво Ви накара да вземете решението да застанете зад каузата и проектите?

Когато Български фонд за жените се обърна към нас с предложение да подкрепим тези толкова много страхотни проекти, посветени на Международния ден на жените, не се поколебахме нито за миг. Чисто организационно времето беше много кратко, но Нидерландия и специално ние от Холандското посолство в София, вярваме, че момичетата и жените трябва да бъдат овластявани по всички възможни начини, за да бъдат себе си, да са равнопоставени и да се стремят да постигнат целите си без да бъдат подлагани на дискриминация. Ние веднага разпознахме и застанахме зад вашата мисия и я приехме като своя. Нещо повече – ние оценяваме високо големия обсег на дейностите на Фонда за жените, които покриват цялата страна и обхващат огромно разнообразие от теми.

Според Вас, кои са неравенствата, които все още съществуват за жените и момичетата в 21-и век? Какво е състоянието на правата на жените в Холандия и съответно в България, доколкото познавате ситуацията?

За съжаление неравенствата се наблюдават навсякъде по света. Те се срещат и в държавите от Европейския съюз, включително и в Нидерландия. Според Индекса за полово равенство за 2020 г. (2020 Gender Equality Index), Холандия се нарежда на 5-о място в ЕС, с позитивно развитие в областите на представителството на жените на мениджърски позиции, здравните услуги и други. Но изоставаме по отношение на намаляването на разликите в заплащането между мъжете и жените, увеличаващия се риск от бедност при самотните майки и др. Според същото проучване България се справя добре при представителството на жените на високи политически позиции, при заетостта на пълно работно време, но отбелязва повишен риск за жените от изпадане в бедност и при други показатели, които не са чак толкова добри за България. Има много какво да се постигне в редица области и именно затова инициативи като настоящата, организирана от Български фонд за жените, са толкова необходими.

Нидерландия разполага ли със специфични национални и мести политики за защита на равенството между половете и съответно за премахване на дискриминацията и насилието, основани на пола? Какви са те?

Насилието над жени може да има различни форми и се случва както в дома, така и на работното място, в училище, в онлайн среда. Никоя държава не е изолирана от този вид насилие. Според тематичното изявление на Европейската комисия от ноември 2020, една от всеки три жени над 15-годишна възраст в ЕС е преживяла физическо или сексуално насилие, всяка втора жена е преживяла някаква форма на сексуален тормоз, а 1 от 10 – са били подложени на онлайн тормоз. Това са шокиращи данни. Дисбалансът на властта и стереотипите за мъжете и жените са най-честите причини това да продължава да се случва. Ето защо холандското правителство полага много усилия за поставяне на здравословна основа на равнопоставеност между жените и мъжете. Това се прави със специални образователни програми за тийнейджърите, така че те да могат да разпознават насилието и дискриминацията и също да бъдат по-устойчиви при справянето с тези проблеми, ако това им се случи. Ние се фокусираме върху многообразието, за да можем да се противопоставяме на половите стереотипи. По-глобално погледнато, в Холандия много от човешките права са залегнали в нашата Конституция, която казва, че всеки в страната ни трябва да бъде третиран равноправно при равни обстоятелства. В допълнение член 1 от Конституцията е разработен в отделно законодателство – това е Законът за равенството (Equal Treatment Act).

Но ние вярваме, че нашите усилия трябва да бъдат насочени и извън пределите на Европа. Нидерландия полага усилия за постигането на равнопоставеност и равни права на жените и момичетата навсякъде по света по различни начини. Например това се прави чрез приоритизирането на тези въпроси в дневния ред на основните международни организации, които работят по темата, чрез подкрепа за проекти по линия на Human Right Fund и на Програмите на ООН, чрез международното движение SheDecides и много други. Ние също така имаме Холандски посланик за правата на човека, които се грижи за последователността и съгласуваността на политиките за човешки права и представлява нашата страна в чужбина.

Как според вас се промени ситуацията след началото на COVID пандемията и смятате ли, че има регрес по отношение на състоянието на правата на жените. Или може би пък се наблюдават и положителни тенденции в някои отношения?

По данни на UN Women 243 милиона жени и момичета на възраст между 15 и 49 години са били обект на сексуално или физическо насилие от страна на интимния си партньор в последните 12 месеца. След избухването на пандемията домашното насилие се увеличи. Някои страни отчитат ръст от над 30%. Анализите сочат, че за всеки 3 месеца удължаване на мерките за изолация (локдаун), се очакват нови 15 милиона случаи на насилие, основано на пола. Действията, които е необходимо да предприемат държавите, включват повече социални услуги, които подкрепят жертвите на насилие, засилване на законодателните и правните мерки за противодействие на подобни престъпления, както и осигуряване на индивидуална психологическа подкрепа за жертвите.

Ваше Превъзходителство, какво е да си жена дипломат? Смятате ли, че е по-трудно за една жена да се развива в тази област?

Жените играем все по-голяма роля в дипломацията и в политиката. Изминахме дълъг път, но все още не сме достигнали до пълно равенство в тази сфера. Аз вярвам, че мъжете и жените имат различни силни страни, но те също така се и допълват, постигайки по-добър баланс. Както е в природата. Ако има добър баланс – всички печелим. Всички наши характеристики могат да бъдат ценни и именно затова разнообразието и равнопоставеността са толкова важни. Лично аз се чувствам напълно комфортно да бъда дипломат и това е нещо, което правя със страст и в което съм добра.

Какви други неравенства освен полово базираните се срещат все още в страните в Европа и как можем да ги преодолеем?

Хората могат да се вдъхновяват взаимно, но също така могат и да се обезсърчават и разстройват един друг. А това е резултат на все още съществуващите неравенства, които наблюдаваме дори и в нашата просперираща част от света. Дискриминацията въз основа на раса, цвят на кожата, сексуални предпочитания, религия, са глобален проблем, който разкъсва самата тъкан на обществата ни и лишава хората от чувството им за цел и лична стойност. За да го преодолеем, са необходими последователни и неуморни усилия на всяко ниво. Само работещи рамо до рамо можем да се справим с неравенствата.

Каква е ролята на гражданските организации в тези процеси и въобще в развитието на всяко общество?

Гражданското общество е ключова част от решението по много различни начини. То предлага подкрепа за тези свои членове, които са засегнати от някаква форма на неравенство и окуражава цялото общество да се бори с тези проблеми. Организираното гражданско общество е много важно и за вземащите решения и за политиците. То алармира за съществуващите проблеми и дава практически предложения как те да бъдат разрешени. Затова е важно да осигурим необходимата подкрепа и пространство за гражданските организации, за да могат те да играят активна роля в борбата с неравенствата.

Какво е Вашето послание към общността на Български фонд за жените и всички организации, с които работим и които подкрепяме, както и към хилядите наши последователи, активисти и симпатизанти? Какво е Вашето послание към останалите донори? Защо е важно да инвестираме в момичетата и жените?

Моето послание към Български фонд за жените и всички ваши партньори е просто: „Продължавайте със страхотната работа, която вършите!“ Жените навсякъде по света извървяхме дълъг път. Много беше постигнато, но битката не е приключила! Още много е необходимо да бъде направено, за да направим така, че всяко момиче и жена, навсякъде, да бъде приемано по равностоен начин, да се чувства сигурно и в безопасност и да може да преследва мечтите си.

Снимка: Посолство на Кралство Нидерландия в България

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.