11 проекта на местни лидери ще получат финансиране от БФЖ по Програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“

  •  юли 23, 2021

В началото на март месец 2021 г., Български фонд за жените стартира Програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“, която дава възможност за участие на активни хора и лидери от местните общности в опазването на планетата, преодоляването на климатичните промени и адресиране на социалните неравенства. Инициативата стимулира гражданското участие в опазването на Земята, повишава знанията за пресечните точки между равнопоставеността и климатичната справедливост, и включва местни общности и активисти за справянето с проблема.

Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците преминаха през тридневно обучение, водено от международни и национални експерти. 34 кандидатури бяха подадени от 14 различни населени места в страната за участие в първата фаза, като от тях бяха селектирани 20 участника от цялата страна. Втората фаза започна след обучението с обявяването на конкурс за участниците, като така им беше предоставена възможността практически да развият проект и да получат финансиране от БФЖ, с помощта на което да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициатива, която адресира климатичните промени и социалните неравенства.

В рамките на конкурса бяха получени 17 проектни предложения, от които екипът на Български фонд за жените класира 11 проекта за финансиране. Комисията по оценка включи Гергана Куцева (зам.-директорка на БФЖ), Рада Еленкова (Програмна директорка) и Теодора Петрова (Директорка „Комуникации и развитие“).

Кандидатурите бяха оценявани по редица критерии, сред които: значимост на проблема, който проектът адресира, адекватност на предлаганите дейности спрямо посочения проблем, реалистичност на дейностите, интерсекционален подход/пресеченост на социални неравенства и климатични въпроси; адресиране на нуждите на уязвими групи, устойчивост на дейностите, развиване на местни общности и достигане до широки публики и/или заинтересовани лица. Инициативите ще се реализират в периода август – декември 2021 г.

Следните проекти ще получат финансиране в рамките на програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“:

Проект „Карта на климатичната справедливост“, обхват: гр. Ботевград, стойност: 1500 лв., изпълняван от Радостина Вутева – 82 точки

Идеята на проекта се фокусира върху съвместната работа на екип от хора с различни професии и опит от гр. Ботевград (еколози, архитекти, IT специалисти, горски, представителите на НПО, малцинствени групи, местен бизнес, артисти, местни активисти), които да участват в събитие (тип хакатон) за създаване на образ на град Ботевград, който отчита и отразява глобалното изменение на климата като политически и етичен въпрос. Участниците ще предложат конкретни локални решения за предотвратяване на последиците от изменението на климата, отчитайки съвременните тенденции в борбата за климатична справедливост и равнопоставеност. Продукт от съвместната работа ще бъде създаването на различни прототипи на анимирана карта на града. Ще бъде изготвен доклад, който ще описва работния процес и постигнатите резултати.

Проект “Стара дреха, нов живот”, обхват: гр. Асеновград, стойност: 1500 лв., изпълняван от Владимир Гешев – 82 точки

Проектът “Стара дреха, нов живот” обръща внимание на проблемите, които бързата мода и свръхпроизводството на дрехи създават както в екологичен, така и в социален план. Той е насочен към млади хора от Асеновград и предвижда реализирането на три основни дейности – информационна кампания в онлайн пространството; провеждане на два обучителни курса, в които участниците ще бъдат информирани за негативното влияние на модната индустрия върху климата и ще бъдат обучени в навици за повторно носене на дрехи, рециклиране и шивашки умения. Заключителната дейност ще бъде ревю, по време на което ще бъдат демонстрирани дрехи, прекроени, ушити и съчетани от участниците в курса, използвайки основно техни собствени износени дрехи и дрехи втора употреба. 

Проект „Заедно можем! Обединение за социална и екологична справедливост“, обхват: гр. София, стойност: 1500 лв., изпълняван от Стойо Тетевенски – 81 точки

Проектът адресира нуждата от пресечен подход, основаващ се на климатична справедливост в изготвянето и изпълняването на национални политики за зелен преход и се фокусира върху лявото движение в София, което работи в и за местни и уязвими общности. Целта на проекта е изготвянето, предлагането и защитаването на включващи политики, отразяващи нуждите на такива групи в Националния план възстановяване и устойчивост до 2027 г. чрез различни механизми за гражданско участие като изготвянето на публични позиции, които да бъдат разпространени до политически представители и държавни и местни институции; изготвянето на статии, разясняващи проблематиката и начините за ангажиране; комуникиране с представители на властите.

Проект „Равни пред климата”, обхват: гр. София, с. Ягодина, гр. Смолян, стойност 1500 лв., изпълняван от Вихрен Митев – 80 точки

Проектът „Равни пред климата” се фокусира върху необходимостта от насърчаване на действия, които да помогнат за овластяването на по-силно засегнатите от темата за климатична справедливост жени и възрастни хора чрез инициативи, възпрепятстващи климатичните промени. Проектът  цели да разшири вече съществуващата мрежа от доброволци, като обедини нови групи чрез своята дейност. Той насърчава доброволчеството и активното гражданство в страната като движеща сила за положителна социална промяна, защита на човешките права и борбата с климатичните промени. Всичко това ще се случи чрез организирането на четири събития –  в село Ягодина, Смолян и София.

Проект „Летни лагери за “Равнопоставеност и климатична справедливост“ чрез къмпингуване в Родопа планина“, обхват гр. Рудозем, с. Чепинци, гр. Мадан и гр. Смолян, стойност 1500 лв., изпълняван от Валентин Кехайов – 79 точки

Приключенско-изследователският проект е насочен към създаване на знание и чувствителност към социалните неравенства и климатичната справедливост у младежи от Смолянска област. Основните методи, които се използват, са учене чрез преживяване, обучение чрез движение, творчеството като начин за себеизразяване и ролеви игри. Идеята е свързана с изграждането на еко къмпинг за обучения на младежи относно опазването на околната среда, равнопоставеността между половете, връзка с природата и активно гражданско участие.  Всичко това ще става по забавен и неформален начин, младежите ще обитават палатки, а обученията ще са в местност до с. Могилица, обл. Смолян. Организирането на младежкия лагер сред природата ще повиши интереса на младежите за социалните неравенства и климатичната справедливост. В обученията ще вземат участие както младежи от неформална младежка общност от гр.Смолян, така и млади хора от цялата област, включително и от уязвими групи.

Проект „Насърчаване на природосъобразни потребности у децата и развитие на отговорно отношение към околната среда в местната общност“, обхват: с. Никюп, обл. Велико Търново,  стойност 1500 лв., изпълняван от Хелена Худжек – 75 точки

Мотото на проекта е „Мисли глобално, действай локално!“ и засяга темата за климатичните промени и влиянието им върху местни общности, с фокус децата. Предвижда се обучение за деца, посветено на промените в климата и управлението на отпадъците, „Зелено училище“ за деца и родители с акцент биоразнообразието на защитена зона „Река Росица“, както и предложен модел към местната община за повишаване на качеството на сметосъбиране и сметоизвозване и за подобряване на управлението на отпадъците и подпомагане на бедни семейства. Обучителката има международен академичен опит и ще осъществи с местната общност наблюдение и изучаване на дънни безгръбначни животни, земноводни, риби и птици, демонстрация на риболовни техники, спускане с каяци по течението на р. Росица и контакт с местните институции. Така тя ще даде и пример на младите хора и общността за активизъм на местно ниво и за ролята на жените в науката.

Проект „Климатичните промени и здравето на жените“, обхват: Национален, стойност: 1500 лв., изпълняван от Зорница Спасова – 73 точки

Световната здравна организация определя промените в климата като най-голямата заплаха за човешкото здраве през 21 век. Особено засегнати са няколко демографски групи – възрастните, хората с ниски доходи, хронично болните, децата и жените, особено бременните и тези в периода на климактериума. Женският пол е уязвим заради по-крехката физиология, по-ниския среден доход, зависимото положение в обществото, специфичните активности при изпълняване на семейните задължения. Настоящият проект предвижда издаване и публикуване на дипляна на тема “Климатичните промени и здравето на жените” на база на обзор на актуални литературни източници – научни публикации и материали на СЗО, свързани с климатичните промени и половото неравенство.

Проект „Активни деца и родители срещу климатичните промени“, обхват: гр. Русе, стойност: 1500 лв., изпълняван от Иван Белчев – 73 точки

Проектът цели да онагледи как децата и родителите им могат заедно да променят към по-добро околната среда, а с това и техните общности и така да противодействат срещу глобалните климатични промени. Под формата на три тематични събития „Боклукът, който създаваме“, „Създаване на детска площадка за балансиране и музика“ и „За да има пчели“, които ще включват игри и еко акции, ще бъде прикован интересът към темата за климатичните промени, опазването на природата и социалните неравенства. Проектът включва и изграждане на първия публичен компост в Русе и разяснителна кампания за разделно изхвърляне на отпадъци.

Проект „Картографиране на устойчиви ваканции в България: комбинирайте доброволчеството и почивката!“, обхват гр. Поморие, гр. Бургас, гр. Стара Загора, с. Дуранкулак, гр. София, стойност: 1500 лв., изпълняван от Татяна Гаркавая – 69 точки

В много страни доброволчеството е престижно и уважително занимание. За съжаление, в България доброволчеството се подценява. Според Евростат, България има най-ниското ниво на формалното и неформалното доброволчество в Европа. Проектът се фокусира върху участието на различни социални групи и поколения в разрешаването на проблемите на околната среда чрез доброволчество. Ще бъдат създадени онлайн книга и серия от блог постове с практическо приложение за посещение и популяризиране на «устойчиви ваканции» в България, които позволяват доброволчески дейности по защита на околната среда с фокус грижата за местообитанията на птиците. Продуктът ще включва елементи на базата на етнографията, културната антропология и екосемиотиката и ще бъде достъпен за широката публика.

Проект „ЗАедно ПЛанирамЕ В зелЕНо“, обхват: гр. Плевен, стойност: 1426.90 лв., изпълняван от Вероника Георгиева – 68 точки

Проект «ЗАедно ПЛанирамЕ В зелЕНо» предвижда провеждането на изследване сред местни общности и обучение на ученици в гр. Плевен. Изследването ще се фокусира върху оценка на нуждите и нагласите на местните общности за включване в (доброволчески) дейности и инициативи, свързани с климатичната справедливост и равнопоставеност. То ще бъде представено и пред община Плевен. Проектът предвижда и екологично образование на младежи на възраст 14-18 години посредством метода «учене чрез действие» в няколко гимназии в гр. Плевен. В рамките на обученията, учениците ще усвоят информация за същността на климатичната справедливост, за намаляването на отпадъците, ще участват в екологична викторина с награди, ще рециклират и посадят дръвчета в дворовете на своите училища, както и ще оборят стереотипа «младите хора не могат нищо».

Проект Политики ЗА климата“, обхват: гр. Хасково, стойност: 1500 лв., изпълняван от Милена Трендафилова – 67 точки

Проектът цели повишаване капацитета на представители на общините и НПО от област Хасково в реализиране на ефективни местни политики, свързани със способността да бъдат намалявани емисиите, да се адаптират към климатичните промени и да адресират нуждите на уязвими и маргинализирани местни общности. Сред основните дейности е двудневно обучение за професионалисти и заинтересовани лица, в което ще бъдат онагледени социалните аспекти на климатичните влияния.

Медиен партньор на инициативата е Българско национално радио.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество – София“.

Снимка: Greenpeace

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.