БФЖ набира участници в Програма за общностно развитие 2022

 •  април 4, 2022

Български фонд за жените за трети път организира Програма за общностно развитие, която цели да подкрепи общностни лидери и активни хора в усилията им да сплотяват и мобилизират общностите си, да насърчи инициативи, свързани с обединяването на гражданите за по-добра обществена среда, да даде възможност за среща и обмен между различни общности и да популяризира включването на жените в общностното развитие. Водещата цел на програмата е да подпомогне неформалното включване и обединение на гражданите в разрешаването на обществени проблеми, останали встрани от държавната подкрепа, както и да популяризира общностната филантропия. 

Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците ще преминат през обучение, насочено към развиване на умения за изграждане, организиране и мобилизиране на общности, а във втория етап ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа от БФЖ в размер до 1 700 лева, с които да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициатива за подобряване на живота на всички в общността. За целите на програмата си БФЖ ще приема общностите като географски, професионални, по интереси или по определен признак (например, местни общности, родители, студенти, хора с увреждания и т.н.), както и няма да има значение дали желаещите да се включат, представляват „малки“ или „големи“ общности. 

За да даде начало на Програмата, БФЖ обявява конкурс за участие в тридневен семинар, посветен на изграждането и организирането на общности, който ще се проведе на 2-3-4 юни 2022 г. (точната локация ще бъде допълнително потвърдена с одобрените участниците и съобразени с обстановката около Covid-19). В рамките на събитието, ще обсъдим въпроси като: как се обединяваме около обществено значими каузи, как да превърнем гражданската енергия в конкретни действия, как да популяризираме идеите си сред съмишленици успешно, как и къде да търсим партньори и допирни точки, защо са важни общностите и общностното дарителство. 

Кой може да се включи в семинара? 

Семинарът и програмата са отворени за участие за всички, които са над 16 години и които се чувстват част от определена общност (не се изисква формална принадлежност към гражданска организация и предишен опит), т.е. част от по-голяма група, която надхвърля границите на семейството и която обединява хората по място, време, интерес или друг признак. Общността има споделени ценности и нейните членове са сплотени, а чувството за групова отговорност е силно. 

Предимство ще имат кандидати/ки с инициативи, които приоритетно развиват дейности за подкрепа и овластяване на жените. 

БФЖ насърчава всички желаещи, които имат конкретна идея, свързана с развитие и подкрепа на общността, към която принадлежат, да кандидатстват. 

Какво ще ви донесе участието в програмата? 

 • Практически и теоретични познания как ефективно да създаваме, развиваме, мобилизираме и поддържаме общности; 
 • Среща с други общностни лидери и възможност за обмен на идеи и създаване на нови партньорства; 
 • Участие във вътрешен конкурс за финансиране в размер до 1 700 лева за реализация на проект, в който да се приложат темите и познанията от семинара; 
 • Възможност за медийно популяризиране на общността и проекта ви. 

Как да кандидатствате? 

Моля попълнете следния формуляр до 23:59 ч. на 2 май 2022 г. 

Моля, имайте предвид следните неща при кандидатстване: 

 • Няма опция за запазване на информацията в онлайн формуляра. За Ваше удобство, може да копирате въпросите на отделен текстови файл и да нанесете отговорите в онлайн формуляра в последствие. 
 • След посочения срок, формулярът ще се затвори автоматично. 

Срокове: 

 • Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 4 април до 2 май 2022 г.; 
 • До 17 май 2022 г. – обявяване на одобрените участници; 
 • До средата на май – свързване само с одобрените участници и изпращане на информация за семинара; 
 • Семинарът ще се проведе на 2-3-4 юни 2022г. и е планиран с физическо присъствие. Възможни са комбинирани и/или онлайн активности, а присъствието е задължително през цялото провеждане на семинара. 

Важно!  

Всички разходи за обезпечаване на семинара – транспорт, настаняване, храна, лектори, материали и др. се поемат от БФЖ. 

За въпроси и повече информация, можете да се свържете с нас на grants@bgfundforwomen.org

Междувременно, можете да научите повече за миналогодишното издание на програмата тук.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Global Fund for Community Foundations.

Екипът на Български фонд за жените ви желае успех! 

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. Всички получени кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. 

БФЖ си запазва правото да промени условията и сроковете за провеждане на програмата за общностно развитие при поява на непредвидени обстоятелства . 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.