Обява за работа: Мениджър “Програми и оценка на проекти”

 •  ноември 14, 2022

БФЖ е единственият феминистки фонд в България, който подкрепя активистите, колективите и гражданските организации в страната, работещи за правата на жените и момичетата и за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на живота. Подпомагаме нашата общност финансово и чрез изграждане на капацитет, градим мостове между различни движения за правата на човека и създаваме пространства за дебат и обединение, за да преодолеем заедно структурните неравенства. Мечтаем за свят на справедливост и равнопоставеност, в който гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им са уважавани. Нашата мисия е да развиваме женското движение в България и да популяризираме филантропията за правата на жените като инструмент за постигане на социална промяна. Ценностите, в които вярваме и които практикуваме, са солидарността, многообразието, грижата за себе си и другите, отчетността, смелостта, отзивчивостта и честването на всеки успех.

Тъй като БФЖ се разраства, търсим си нов/а колег/жка за позицията мениджър “Програми и оценка на проекти”.  

Основни отговорности и задължения:
Управление на отпускането на безвъзмездни финансови средства 
 • Поддържа практически познания за програмите и приоритетните области на финансиране на БФЖ и следи текущите изследвания, дейности и тенденции във филантропията и грантмейкинга; 
 • подпомага цялостната дейност по развитие на програмите на БФЖ – участва в създаването и отговаря за изпълнението на грантмейкинг стратегията на БФЖ; 
 • наблюдава и документира работните процеси за отпускане на грантове, вкл. aдаптира и проследява формуляри, договори, отчети и други данни, за да осигури пълно съответствие с вътрешните процедури за контрол и законовите изисквания и, за да гарантира ефективни и ефикасни процеси на отпускане на безвъзмездни средства 
 • предлага решения на сложни сценарии за отпускане на безвъзмездни средства като се консултира и поддържа връзка с финансовия директор и правния експерт. 
 • фасилитира обучения и предоставя техническа помощ на кандидати и бенефициенти за подготовка на проектно предложение, изпълнение, финансово и друго съответствие и отчитане. 
 • изготвя справки, доклади, отчети, информационни бюлетини и анализ на данни за програмния екип, настоятелството и донорите, включително работи с Финансовия директор, за да генерира отчети, необходими за одити и за други финансови отчети.  
 • взаимодейства с Програмния директор и Финансовия директор, за да осигури правилно и адекватно съхранение на хартиените и електронните документи. 

Мониторинг и оценка на отпусканите средства 
 • Мониторира отпускането на безвъзмездните средства за законово, финансово и програмно съответствие, включително гарантира, че разпределените средства са правилно документирани в базата данни;
 • извършва текущ мониторинг и оценка на проектните дейности, като подпомага изпълнението и отчитането на подкрепените проекти, поддържайки тясна връзка с бенефициентите;
 • анализира ефектите от изпълнението на финансираните проекти и съдейства за промотиране и популяризиране на дейностите и резултатите от тях;
 • подпомага останалите служители с достъпа и използването на информацията за отпуснатото финансиране, с цел подобряване на програмното и оперативно вземане на решения, изготвянето на отчети за резултатите от отпуснатите средства, сътрудничеството с бенефициентите и създаване на възможности за учене и подобрение на използваните инструменти. 

Други отговорности 
 • Проектира и поддържа системи за архивиране на хартиени и електронни документи и база данни;
 • съдейства при редактиране на документи и подготовка на съответните материали;
 • участва в организирането и провеждането на събития;
 • участва като обучител в провежданите от БФЖ обучения; 
 • сътрудничи си с всички вътрешни екипи по специални проекти, ако е необходимо; 
 • работи за развитие на национални партньорства и международни контакти и инициативи; 
 • съдейства за превод на материали от и на английски език;
 • пътува из страната за среща с бенефициенти и други партньори. 

Изисквания към кандидатите: 
 • Утвърден професионален опит на релевантна позиция – минимум 3 години, с известни познания или опит в нестопански организации или системи за отпускане на безвъзмездни средства и/или управление;
 • интерес в сферата на човешките права, фокус върху правата на жените; 
 • опит в управлението на (големи) проекти; 
 • опит в управлението на данни, познаване на системите за данни и бизнес процесите; 
 • стратегическо мислене, лидерски качества, умения за работа в динамична среда и прилагане на ефективни техники за управление на проекти;
 • способност за анализ на сложна информация и цифри и внимание към детайлите;
 • готовност за пътуване в страната и чужбина;  
 • отлични комуникационни и организационни умения, проактивност и умения за изграждане и поддържане на партньорства и мрежи;
 • способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип;
 • чувствителност при работата с представители на различни уязвими групи;
 • отлично владеене на писмен и говорим английски език;  
 • висше образование – минимум бакалавърска степен; 
 • отлична компютърна грамотност Office 365 (особено Excel), WordPress.

За предимство ще се считат: 

 • Предишен опит в неправителствения сектор; 
 • познаване на подходите, изискванията и процесите по отпускане на средства, познаване на особеностите на българската и международната донорска среда 
 • магистърска степен в една от сферите: човешки права, джендър и феминистки въпроси, управление на проекти, Международни и др. 
 • умения за работа със CRM системи (Sales Force) и с програми за управление на проекти; 
 • шофьорска книжка: категория “Б“. 

Ние предлагаме: 

 • Позиция на пълен работен ден на трудов договор с възможност за гъвкаво работно време; 
 • Различни социални придобивки; 
 • Сплотен екип, високи стандарти на работа и отлична работна среда; 
 • Стимулиращо възнаграждение над средното за сектора; 
 • Офис в идеалния център на София; 
 • Възможности за развитие и за усъвършенстване на различни знания и умения; 
 • Вдъхновяваща и интересна работа по кауза. 

Ако припознаваш нашата мисия като своя, следиш нашата дейност и имаш интерес към позицията, изпрати CV и мотивационно писмо на office@bgfundforwomen.org със заглавие на мейла: Позиция мениджър “Програми и оценка на проекти”. 

Срок за кандидатстване: До 23:59 ч. на 14 декември 2022 г.

В процеса на кандидатстване всички кандидати ще бъдат третирани еднакво. Насърчаваме да кандидатстват хора в неравностойно положение и различен произход или принадлежащи към уязвими и маргинализирани групи. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можеш да се запознаеш ТУК

Всички кандидати ще получат потвърждение за получаване на документите. Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Благодарим за проявения интерес и Ви желаем успех! 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.