Обява за работа: Експерт „Мониторинг, оценка и учене“

 •  март 21, 2023

За БФЖ

БФЖ е единственият феминистки фонд в България, който подкрепя активистите, колективите и гражданските организации в страната, работещи за правата на жените и момичетата и за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на живота. Фондът подпомага своята общност финансово и чрез повишаване на капацитет, изграждане на мостове между различни движения за правата на човека и създаване на пространства за дебат и обединение.

В БФЖ се стремим към свят на справедливост и равнопоставеност, в който гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им са уважавани. Мисията ни е да развиваме и подкрепяме женското движение в България и да популяризираме филантропията за правата на жените като инструмент за постигане на социална промяна. Ценностите, които практикуваме, са солидарността, многообразието, грижата за себе си и другите, отчетността, смелостта, отзивчивостта и честването на всеки успех.

Тъй като дейността ни се разраства, търсим да назначим нов/а колега/колежка на позицията Експерт “Мониторинг, оценка и учене”.


Основни отговорности и задължения:
 • подпомага цялостната дейност по развитие на програмите на БФЖ – участва в създаването и отговаря за изпълнението на грантмейкинг стратегията на БФЖ;
 • допринася за усъвършенстването на цялостната рамка за мониторинг и оценка на БФЖ, в съответствие с мисията и целите на организацията;
 • разработва инструменти за проследяване на напредъка към заложените цели и следи за постигането на заложените индикатори – както на Фонда, така и на подкрепените от него организации (напр. въпросници, анкети, фокус групи и други);
 • осъществява мониторинг чрез теренни посещения на подкрепени организации, често извън София;
 • събира, обработва и анализира количествени данни относно финансирането, предоставено от Фонда на граждански организации, колективи и активисти (включително и през платформата SalesForce);
 • изготвя цялостни анализи (case studies) за въздействието на Фонда и отделните му програми, използвайки различни количествени и качествени методи;
 • съдейства за отчитане на постигнатите резултати пред донорите на Фонда и широката общественост;
 • участва в оценката на постъпващи кандидатури за финансиране, придържайки се към политиката на организацията за обективност и прозрачност;
 • предоставя обратна връзка по кандидатурите за финансиране, съдейства за навременната комуникация с кандидатстващите организации;
 • създава авторски материали с цел популяризиране инициативите на партньорските организации.

Други отговорности:
 • проектира и поддържа системи за архивиране на хартиени и електронни документи и база данни;
 • съдейства при редактиране на документи и подготовка на съответните материали;
 • участва в организирането и провеждането на събития;
 • участва като обучител в провежданите от БФЖ обучения;
 • сътрудничи си с всички вътрешни екипи по специални проекти, ако е необходимо;
 • работи за развитие на национални партньорства и международни контакти и инициативи;
 • съдейства за превод на материали от и на английски език.

Изисквания към кандидатите:
 • интерес в сферата на правата на човека, с фокус върху правата на жените и равнопоставеността на половете;
 • професионален опит на релевантна позиция – минимум 3 години;
 • умения за управление на данни;
 • аналитичност и внимание към детайлите;
 • готовност за пътуване в страната и в чужбина;
 • отлични комуникационни умения, умения за изграждане на партньорства и мрежи;
 • умения за работа в екип и в динамична среда;
 • отлично владеене на писмен и говорим английски език;
 • висше образование – минимум бакалавърска степен;
 • отлична компютърна грамотност – Microsoft 365 (особено Excel), WordPress и инструменти за визуализиране на данни.

За предимство ще се считат: 
 • предишен опит в неправителствения сектор;
 • предишна изследователска дейност;
 • опит в анализа на качествени данни (напр. тематичен и контент анализ);
 • познаване на особеностите на българската и международната донорска среда, както и на неправителствения сектор в страната; 
 • магистърска степен в една от сферите: социология, публична администрация, антропология, човешки права, джендър и феминистки въпроси, управление на проекти, международни отношения и др. под.;
 • умения за работа със CRM системи (особено Sales Force);
 • шофьорска книжка: категория “Б“.

Ние предлагаме: 
 • позиция на пълен работен ден на трудов договор с възможност за гъвкаво работно време и работа от вкъщи;
 • различни социални придобивки;
 • сплотен екип, високи стандарти на работа и отлична работна среда;
 • стимулиращо възнаграждение над средното за сектора;
 • офис в идеалния център на София;
 • възможности за учене, развитие и за усъвършенстване на различни знания и умения;
 • вдъхновяваща и интересна работа по кауза.

Ако подкрепяш каузата ни, припознаваш нашата мисия като своя, следиш нашата дейност и имаш интерес към позицията, изпрати CV и мотивационно писмо на български език на office@bgfundforwomen.org със заглавие на мейла: Експерт “Мониторинг, оценка и учене”. Процесът на подбор ще протича паралелно с процеса на кандидатстване.

Срок за кандидатстване: До 23:59 ч. на 21 април 2023 г.

В процеса на кандидатстване всички кандидати ще бъдат третирани еднакво. Насърчаваме да кандидатстват хора в неравностойно положение и различен произход или принадлежащи към уязвими и маргинализирани групи. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можеш да се запознаеш ТУК.

Всички кандидати ще получат потвърждение за получаване на документите. Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Благодарим за проявения интерес и Ви желаем успех!

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.