Гражданският сектор е гарант за отстояването на демократичните ценности, единодушни са експерти

  •  април 10, 2023

Гражданският сектор е гарант за отстояването на демократичните и европейски ценности. Около това се обединиха експерти от неправителствени организации по време на събитието “Ценности в действие: Устойчив граждански сектор за демократична и европейска България”, организирано от Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и фондация Impact Drive.   

Събитието постави началото на поредица от инициативи за осигуряване на финансова подкрепа и възможности за изграждане на капацитет сред организациите от гражданския сектор, които ще бъдат предоставени в рамките на проекта BIRDS in BG на БФЖ, БЦНП и IDF и са на обща стойност от близо 5.5 милиона лева.  

Своя опит с присъстващите споделиха представителки на четири неправителствени организации, започнали дейността си от позицията на новорегистрирани, с кратка проектна история и малки бюджети и превърнали се в устойчиви организации с екипи и стратегически планове за постигане на социална промяна. Марина Кисьова де Хеус от Фондация „Екатерина Каравелова“, Деница Любенова от Младежка ЛГБТИ организация „Действие“ и Диана Радославова от „Център за правна помощ – Глас в България“, на които БФЖ предоставя финансиране за административни и организационни нужди (core funding), както и Венцеслава Кожухарова от Екологично сдружение „За Земята“, с които Фондът си партнира в рамките на инициативи за изграждане на капацитет, споделиха за опита си в отстояването на европейските ценности и трудностите, пред които се изправят в работата си.

Те потвърдиха необходимостта от подкрепа за гражданския сектор, която да му осигури както финансова стабилност, така и възможности за изграждане на капацитет за посрещане на предизвикателства и атаки, за застъпничество, дългосрочно стратегическо планиране, мониторинг, комуникации и др. 

По време на събитието „Ценности в действие“ партньорските организации БФЖ, БЦНП и IDF представиха съвместната инициатива “BIRDS in BG”, чиято цел е в следващите две години и половина да предостави именно такава 360-градусова подкрепа, която да отговори на препоръките и конкретните нужди на организациите от гражданското общество в България.  

„Български фонд за жените ще продължи да приоритизира организации, които инкорпорират в подходите си равнопоставеността между половете и недискриминацията, особено в програмата за административни и организационни нужди (core funding). Това за нас е начин да възстановим социалната справедливост, защото проучвания сочат, че в глобален план едва 1% от финансирането, заделено за теми, свързани с равнопоставеността на половете, достига до организациите, отстояващи правата на жените.“, уточни Гергана Куцева, директорка на БФЖ. Тя допълни, че в рамките на проекта са предвидени още две финансиращи програми. Повече за тях открийте тук.  

Различните възможности за изграждане на капацитет в рамките на BIRDS in BG са създадени, следвайки философията на партньорите, че той е неразривно свързан с предоставянето на финансова подкрепа. БЦНП и Impact Drive обединяват усилията и дългогодишния си опит, за да организират различни академии, обучения, консултации и менторство по теми като правна рамка, стратегическо планиране, комуникации, работа с европейски ценности и др. Някои от планираните дейности ще бъдат отворени и за широката общественост.  

 „Искаме след 3 години организациите от гражданското общество в България да познават правната рамка, касаеща сектора, да са финансово устойчиви, да ръководят промяната към по-добро и да са подготвени да посрещат всички атаки.“, сподели Айлин Юмерова, програмна директорка в БЦНП.   

„Ще обхванем НПО с различни големина и етапи на организационно развитие. Всичко, което планираме, е съобразено със спецификите на работата ви. Затова и ще се допитваме до вас – за да знаем, че усилията ни са насочени в правилната посока.“, уточни Теодора Иванова, основателка на Impact Drive.  

За повече информация, свързана с предстоящите инициативи в рамките на BIRDS in BG, следете комуникационните канали на БФЖ, БЦНП и IDF. Предстои обособяването на специална страница с информация за проекта.

Източник на снимките: Емил Методиев.


Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.