Наличието на гъвкаво финансиране е в основата на устойчивостта на организациите, борещи се с преплитащи се кризи

  •  май 16, 2023

Наличието на гъвкаво финансиране е в основата на устойчивостта на организациите, борещи се с преплитащите се кризи, сред които COVID-19 пандемията и войната в Украйна. Това показва изследването „Прочит между редовете“, проведено от международен екип и основаващо се на дълбочинни интервюта с 67 представители на женски и правозащитни граждански организации, куиър колективи и активисти от България, Украйна, Грузия и други държави в Черноморския регион. То беше представено от Български фонд за жените (БФЖ), Украински женски фонд, Грузински женски фонд и Фондация Тасо (Грузия) по време на хибридно събитие през май. Събитието откри зам.-омбудсманът на Република България: 

В лицето на институцията [ни] имате съмишленик в реализиране на идеята да бъдем опора на хората, когато се нуждаят от подкрепа и защита, за да продължат живота си напред, за да не губят надежда и вяра. [Желая ви] ползотворна работа, защото времената го изискват от всички нас, заяви г-жа Елена Чернева-Маркова. 

“Прочит между редовете” картографира проблемите, идентифицира нуждите и добрите практики на организациите и дава насоки за формулиране на политики в подкрепа на гражданския сектор и закрила на уязвимите групи. Докладът изследва както дейността на организациите в сложния контекст и влошените условия на работа – от непрекъсната физическа заплаха до влошен имидж, недостиг на човешки ресурси и професионално прегаряне (burnout), така и някои положителни реакции спрямо сектора като например вълната от солидарност, формирането на доброволчески групи и тяхното професионализиране. 

Сред главните препоръки на „Прочит между редовете“ са преосмислянето на модела на еднократно финансиране при възникването на хуманитарни кризи и приемането от повече донори на модел за гъвкава подкрепа за организационните и административните разходи (т.нар. core funding), позволяваща на организациите сами да определят приоритетите си спрямо нуждите си, както и въвеждането на улеснени системи за кандидатстване и отчетност и осигуряването на държавно финансиране на женските фондове в региона. Докладът подчертава и необходимостта от това организациите да инвестират усилия в развиването на застъпничество и лобиране, събирането и анализирането на данни, изграждането на мрежи от съмишленици.  

“От 2018 г. БФЖ изследва нуждите на организациите в България, работещи за правата на жените, момичетата и маргинализираните групи, а с настоящото изследване документираме и преживяванията и проблемите на организациите от Черноморския регион, защото намираме изключително много прилики в контекстите. От свиващото се пространство за гражданския сектор, през опити за атаки на най-високо ниво.”, сподели Надежда Дерменджиева, директорка на БФЖ. 

В една от дискусиите Камелия Димитрова от фондация „Дигнита“ и Надежда Рангелова от фондация „За доброто“ – две неправителствени организации, работещи с украински граждани и участвали в изследването, които БФЖ подкрепи по линия на Спешния фонд за пострадалите от войната, споделиха за своя опит на първа линия. Те разказаха за предизвикателствата, пред които се изправят, сред които работата на проектен принцип, непрекъснатите опити за дискредитиране на работещите в сектора и задълбочаващите се и комплексни нужди на пострадалите. Подчертаха важната роля на гражданските организации в разпознаването и адресирането на множеството измерения на кризите, които остават необмислени от държавата, като например завишените нива на насилие, основано на пола в случаи на бежански вълни и изостреният риск за украинските граждан(к)и от експлоатация и трафик на хора. 

Научете повече за техния опит в пълната версия на изследването „Прочит между редовете“ ТУК (на български) и ТУК (на английски). 

По време на събитието представителки на БФЖ (в ролята на водеща организация), Украински женски фонд, Грузински женски фонд и фондация “Тасо” обсъдиха усилията си в последните години за промотирането на феминистката филантропия, основаваща се на принципите на солидарност, толерантност, европейски ценности и спомагаща за премахването на властовите йерархии в моделите на финансиране.  


Проектът „Прочит между редовете: (пост)пандемични икономически последици за гражданските организации, работещи в областта на правата на жените, от България, Грузия и Украйна” е финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество по инициатива на Германския фонд Маршал на САЩ и е съфинансиран от Европейската комисия. Мненията, изразени в тази публикация, не представляват непременно тези на Черноморския тръст или неговите партньори. 

***  

Можете да прочетете още: Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България (2022) на БФЖ. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.