За BIRDS in BG 

В контекста на поредицата от кризи, пред които се изправямe в последните години – здравни, икономически, хуманитарни, (гео-)политически – ролята на гражданските организации и европейските ценности, от които се ръководят в работата си на първа линия, се превръщат във все по-значими теми за способността на обществото ни да противодейства на предизвикателствата.  

В отговор на тези предизвикателства Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive обединяваме усилия, за да предоставим на организациите от гражданския сектор 360-градусова подкрепа, съобразена с техните специфични нужди и контекст, на стойност близо 5.5 млн. лв., осигурени с помощта на Европейския съюз.    

В рамките на инициативата BIRDS in BG предоставяме както различни форми на финансиране на дейността на организациите (до 117 348 лв. на организация), така и възможности за изграждане и надграждане на капацитет. Уверени сме, че тези два типа подкрепа са неразривно свързани и ще окажат сериозно положително влияние върху стабилността и устойчивостта на организациите от гражданското общество. 

Финансова подкрепа

Научете повече за нашите програми

Капацитет

Запознайте се с възможности за обучения и събития

Често задавани въпроси

Не намирате информация и имате въпрос?

Подкрепени проекти

Инициативи, получили финансиране от БФЖ

Новини

Научете повече за конкурсите и събитията

Свържете се с нас

Отправете своите въпроси относно програмата


Изпращане на въпрос относно програмата:

Молим, уверете се, че сте посетили секция Често задавани въпроси преди да отправите запитване.

Изпратете Вашия въпрос на имейл ask [at] bgfundforwomen.org със заглавие “Въпрос”. 


Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.