24 организации от 12 населени места участват в Конкурса за елиминиране на насилието над жени на БФЖ

 •  октомври 14, 2022

24 неправителствени организации от 12 населени места в България кандидатстваха с проекти за финансиране в конкурса на Български фонд за жените за елиминиране на насилието над жени. Населените места, в които организациите предвиждат изпълнението на своите проекти, включват малки и големи градове, както и едно село: Бургас, Вършец, Димитровград, Казанлък, Куклен, Перник, Пловдив, Русе, с. Куртово, София, Търговище, Хасково. 

Организациите, от които получихме кандидатури, са следните: 
 1. Сдружение „Асоциация Пелаго“ – гр. София 
 2. Фондация „Български център за джендър изследвания-клон Хасково“ – гр. Хасково 
 3. Фондация „Будителките“ – София
 4. Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век“ – гр. Ловеч 
 5. Фондация „Джендър алтернативи“ – гр. Пловдив 
 6. Фондация „Х и Д джендър перспективи” – гр. Димитровград 
 7. Левфем – гр. София 
 8. Сдружение „Млади, активни, креативни“ – с. Куртово 
 9. Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ”– гр. Ловеч 
 10. Сдружение “Орион – Грижа за Лидери и Авторитети”– гр. София 
 11. Сдружение „Вазовци“ – гр. Вършец 
 12. Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ) – гр. София 
 13. Сдружение „Жените на Казанлък“– гр. Казанлък 
 14. Сдружение „Асоциация Ная” – гр. Търговище 
 15. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1964” – гр. Хасково 
 16. Сдружение „Институт Киопа – Институт за култура, изкуство и образование за професионалисти и аматьори” – гр. София 
 17. Фондация „Развитие и Интеграция“ – гр. София 
 18. Русенска католическа организация „Каритас” – гр. Русе 
 19. Фондация „Позитивни умения на личността в социума – П.У.Л.С.“ – гр. Перник 
 20. Младежка доброволческа мрежа – гр. Бургас 
 21. Социална фондация „Инди-Рома 97” – гр. Куклен 
 22. Сдружение „Библиофем” – гр. София 
 23. Сдружение „САФФО – БЪЛГАРИЯ” – гр. София 
 24. Сдружение „Благоуспяване“ – гр. Пловдив 

Конкурсът се осъществява, благодарение на подкрепата на OAK Foundation, Sigrid Rausing Trust,  Urgent Action Fund, Фондация Докова и Доков за бъдеще, Avon България.

Критериите за оценка включват: 
 • административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр за кандидатстване (в Word) и формуляр за бюджет (в Excel), според изискванията на БФЖ; приложени подписани и подпечатани Декларация за достоверност и Декларация за липса на двойно финансиране; 
 • капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчено беше кандидатстването на новорегистрирани организации); 
 • връзка на целите и дейностите на проекта с темата на настоящия конкурс; 
 • реалистичност на заложените цели и очакваните резултати; 
 • реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите. 
Допълнителни точки при оценяване ще бъдат дадени на проектни предложения, които:  
 • ще бъдат реализирани в партньорство с организация или нерегистрирана група/колектив;  
 • залагат на интерсекционален подход;   
 • адресират нуждите на групи жени и/или момичета, подложени на множествена дискриминация и маргинализация;    
 • мобилизират общности и допринасят за укрепване и разрастване на женското движение в България.  

Поради голямата натовареност на екипа Български фонд за жените няма възможност да предоставя индивидуална обратна връзка на кандидатстващите организации. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до края на деня на 31 октомври 2022 г. Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено. 

Молим, ако не виждате името на организацията си в списъка с кандидатствалите, а сте подали документи в конкурса, незабавно да се свържете с нас на ел. поща grants@bgfundforwomen.org.  

Допълнителна информация 

На всички кандидатстващи организации, неспазили ограничението от броя думи в отделните секции, неозаглавили правилно имейлите за кандидатстване според условията на конкурса или допуснали други несъответствия спрямо предварително зададените изисквания, ще бъдат отнемани точки при оценяването. Класирането и оценката на проектите ще се извърши от екипа на Български фонд за жените, както и от външни експерти, които ще бъдат обявени заедно с резултатите от конкурса. Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, най-късно до април 2024 г., организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ. 

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране. 

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК

С Общите условия на конкурса можете да се запознаете ТУК

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на grants@bgfundforwomen.org.  

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.